Kuva: yitgroup.com

YIT: Uusi organisaatio, 40 miljoonan euron säästöt vuodessa

YIT käynnistää muutosohjelman yrityksen suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on yksinkertaistaa organisaatiorakennetta ja toimintamallia. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa vähintään 40 miljoonan euron kustannussäästöt vuosittain vuoden 2024 loppuun mennessä. Muutosneuvottelut käynnistyvät Suomessa.

Kuva: yitgroup.com

YIT:n mukaan yli puolet suunnitelluista vuosittaisista kustannussäästöistä on tarkoitus saavuttaa jo vuoden 2023 aikana. Ohjelman mukaiset hyödyt tulevat marraskuussa 2021 esiteltyjen säästöjen lisäksi. Tuolloin tavoitteena oli saavuttaa 15–20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoteen 2023 mennessä. Vuoden 2022 loppuun mennessä saavutettiin yli 20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt.

– Tavoitteenamme on vahvistaa YIT:tä ja merkittävästi yksinkertaistaa tapaa, jolla johdamme liiketoimintaamme. Suunnitellun organisaatiorakenteen ja toimintamallin myötä saisimme lisää tarvittavaa selkeyttä, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta, YIT Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sanoo.

Suunniteltu uusi organisaatio koostuisi kolmesta liiketoimintasegmentistä: Asuminen, Toimitilat ja Infra. Nykyisen Kiinteistökehitys-segmentin toiminnot jaettaisiin kolmeen muuhun segmenttiin ja konsernitoimintoihin. Lisäksi YIT suunnittelee muuttavansa yhtiörakennettaan yhtiöittämällä liiketoimintasegmentit erillisiin osakeyhtiöihin.

Organisaatiorakenteen yksinkertaistamisen lisäksi YIT etsii säästöjä vähentämällä tietohallintoon ja toimitiloihin liittyviä kustannuksia sekä tehostamalla hankintaa, projektinhallintaa ja tuottavuutta.

Ohjelman kustannusten arvioidaan olevan 50–70 miljoonaa euroa.

YIT käynnistää muutosneuvottelut Suomessa osana ohjelmaa. Neuvottelut koskevat toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia Suomen toiminnoissa. Näiden muutosneuvottelujen seurauksena mahdollisesti toteutettavat vähennykset eivät kohdistu työmailla tuotantotehtävissä työskenteleviin toimihenkilöihin eikä työntekijöihin. Muutosohjelman myötä arvioidaan syntyvän myös uusia rooleja ja tehtäviä. Suunnitellut muutokset voisivat toteutuessaan johtaa enintään arviolta 150 työpaikan vähentymiseen Suomessa.