YIT peruskorjaa Jyväskylän ylioppilaskylän D-talonkin

D-talossa on 144 yhden huoneen opiskelija-asuntoa sekä asukkaita palvelevia oheistiloja. Peruskorjauksen yhteydessä asuntomäärä nousee 149:ään, kun yhteistiloista luovutaan. Yhteistilat on keskitetty Rentukka -rakennukseen. Peruskorjaus aloitetaan elokuussa, ja se valmistuu arviolta heinäkuussa 2021.
Kortepohjan ylioppilaskylän tornitalot (A–E) peruskorjataan vuosina 2017–2022. Peruskorjauksia rahoitetaan Asumisen rahoitus ja tutkimuskeskus Aran tuella, mikä vaikuttaa hankkeen kustannusohjaukseen ja päätöksentekoon.

YIT on aiemmin toteuttanut myös Kortepohjan A-, B- ja C-talojen peruskorjaukset.

”Toimiva yhteistyö tilaajan kanssa on antanut hyvät edellytykset kehittää suunnitteluratkaisuja ja tuotantomenetelmiä toistuvissa, samankaltaisissa hankkeissa, mistä olemme hyvin iloisia. JYY on kehittänyt Kortepohjaa mittavan asuntojenperusparantamisen lisäksi toimivilla asumisen palveluilla, mikä lisää alueen vetovoimaisuutta”, kuvailee YIT:n yksikönjohtaja Marjaana Nissilä-Ryytty.

”Kortepohjan ylioppilaskylä on ollut ja tulee vastaisuudessakin olemaan merkittävä osa Soihtu-asumisen identiteettiä. Nykyistä Ylioppilaskylän rakennuskantaa on peruskorjattu vastaamaan tulevaisuuden opiskelija-asumisen vaatimuksia yhteisöllisine tiloineen ja palveluineen. Yhteistyö YIT:n kanssa on sujunut hyvin ja yhteinen tahtotila on ollut selkeä. Aikaisempien samankaltaisten kohteiden oppeja olemme myös kyenneet hyödyntämään uusien kohteiden osalta”, sanoo Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimitusjohtaja Timo Lahtinen.