OAMK Linnanmaan kampus

Oulun ammattikorkeakoululle peruskorjatut tilat Linnanmaan kampuksella

OAMK Linnanmaan kampus

Tilojen rakennuttaja on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK). Käyttäjät ovat päässeet osallistumaan tilojen suunnitteluun käyttäjäryhmätyöskentelyssä, työpajoissa, seminaareissa ja tietoiskuissa. SYK:n mukaan tämä CO-SYK-prosessi varmistaa osaltaan sen, että tilat tukevat käyttäjän toimintaa ja ovat tulevaisuudessa kestäviä niin strategisella, taktisella kuin operatiivisellakin tasolla.

”Käyttäjät ovat olleet mukana erinomaisesti koko hankkeen ajan. Ammattikorkeakoulun viestintä on omalta osaltaan auttanut siinä, että eri vaiheita on dokumentoitu siten, että mukana oleminen on ollut helppoa”, CO-SYK-prosessin vetäjä ja SYKin työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntija Suvi Nenonen sanoo.

”Oamkin uudet tilat Linnanmaalla tarjoavat loistavan ympäristön uudistuvalle opetukselle ja huipputasoiset alustat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa on koko prosessin ajan huomioitu käyttäjien toiveita ja tarpeita sekä ideoitu tulevaisuuden toimintaa tukevia ratkaisuja. Odotamme innolla toiminnan täysimääräistä käynnistymistä uusissa tiloissa”,  Oamkin vararehtori Jyrki Laitinen sanoo.

Rakennushankkeelle haettiin BREEAM-ympäristöluokitussertifikaattia. Jo suunnitteluvaiheessa myönnetyssä sertifikaatissa erityisen hyvät pisteet rakennus sai materiaaleista, maankäytöstä ja ekologisuudesta.

”Olemme saaneet hienot, toiminnallisuutta tukevat tilat valmiiksi Oamkille. On upeaa, että käyttäjät ovat tiloihin tyytyväisiä. Se on meille kaikkein tärkeintä. Tärkeää myös on, että olemme saaneet projektin tehtyä olemassa oleviin tiloihin, sillä peruskorjaaminen edustaa vastuullista tilojen käyttöä. Emme kiinteistön omistajana tarpeettomasti lisää kuormaa luontoympäristölle”, kertoo SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja.

Käyttövaiheen ekologisuuteen haasteensa tuo Oulun kaukolämmön päästöintensiivisyys, joka on Suomen isojen kaupunkien korkeimpia. Tilanne kuitenkin paranee tulevaisuudessa, kun Oulun kaupunki toteuttaa kaukolämpöinvestoinnin.

Oamkin Linnanmaan kampuksen rakennushankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy, urakoitsijoina toimivat NCC Suomi Oy ja Aro Systems Oy ja konsulttina Rakennuttajatoimisto Promen Oy.

Linnanmaan kampukselle sijoittuvat Oamkin informaatioteknologian, tekniikan, liiketalouden, kulttuurin ja luonnonvara-alan koulutukset sekä ammatillinen opettajankoulutus. Sosiaali- ja terveysalan koulutus jatkuu Kontinkankaan ja Oulaisten kampuksilla.