Spektri Business Parkin ostoenergia pienenee 80 %

Trevian Asset Management Oy:n hallinnoima Spektri Business Park oli valmistuessaan Suomen ensimmäinen yrityspuisto. Spektrin omistaa nykyisin CCP 5 LL -rahasto, jonka neuvonantajana on Tristan Capital Partners.

Trevian tilasi muutama vuosi sitten Granlund Consulting Oy:n asiantuntijoilta laajan hankeselvityksen Spektri Business Parkin kiinteistöjen taloteknisestä peruskorjaustarpeesta sekä suositelluista energiatehokkuustoimenpiteistä.

”Emme halunneet päivittää vain tilojen tekniikkaa, vaan löytää keinoja energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden parantamiseen”, kertoo Trevianin tekninen johtaja Vesa Klemettilä.

Alueelle suunniteltiin energiankierrätys- ja lämpöpumppujärjestelmä, joka toteutetaan kolmeen ensimmäisenä valmistuneeseen kiinteistöön – Pilottiin, Duoon ja Trioon. Kohteen toteuttaa Koja Oy.

Innovatiivisten ratkaisujen avulla alueen lämmitykseen tarvittavan ostoenergian määrän on ennakoitu laskevan noin 80 %. Sähköpattereilla tähän asti lämmitetyn Pilotin kokonaisenergiasäästö tulee olemaan noin 60 %. Ratkaisevat energiansäästöt syntyvät maalämpö- ja lämpöpumpputekniikkaa hyödyntävällä energiankierrätysjärjestelmällä. Ennakkoon sovitut energiansäästötavoitteet kuuluvat Koja Oy:n kokonaistoimitukseen.

”Duossa sijaitsevan datakeskuksen hukkalämmöt ohjataan alueen geoenergiakenttään tai kiinteistöjen lämmitysverkkoon”, kertoo Granlundin teknologiajohtaja Tuomo Niemelä. Datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen toteutetaan yhteistyössä Spektrin pitkäaikaisen vuokralaisen ja yhteistyökumppanin Otaverkko Oy:n kanssa. Otaverkko tuottaa kaikki Duon datakeskuksen palvelut. Lämpöpumppujen kuluttama sähköenergia saadaan kompensoitua käytännössä kokonaan muusta talotekniikasta saavutettavalla sähkönsäästöllä. Kun samalla siirrytään kaukolämmöstä vihreään sähköön, alueen hiilijalanjälki laskee noin 950 tonnia vuodessa.

”Se vastaa noin 400:n suoralla sähköllä lämmitettävän omakotitalon vuosipäästöjä”, Niemelä sanoo.

Kiinteistöjen lämmitys toteutetaan jatkossa 80-prosenttisesti ja jäähdytys 90-prosenttisesti geoenergialla.

”Alueella on noin 35 000 neliötä tiloja, joten energiansäästöt ovat ilmaston kannalta merkittävät”, Klemettilä toteaa. Mittava talotekninen peruskorjaus auttaa Spektriä pääsemään energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin. Lisäksi alueelle haetaan BREEAM-sertifioinnin Very Good -tasoa.

Peruskorjauksen myötä Spektrissä päästään eroon aiemmista energiaa hukkaavista ratkaisuista.

”Parannuksia tehdään kaikilla talotekniikan osa-alueilla”, Granlundin Niemelä sanoo. Kiinteistöissä toteutetaan laajoja ilmastointi- ja lämmitysverkon muutoksia.

”Varmistamme, että ilmastointi on energiatehokas ja lämmitysjärjestelmä toimii joustavasti eri energianlähteiden kanssa”, Niemelä kertoo.

Sisäolosuhteiden kannalta olennaisimpia muutoksia on lisääntynyt automaatio.

”Keskitymme tekniikan tarpeenmukaiseen ohjaukseen, jolloin esimerkiksi ilmanvaihtoa ei ajeta aikaohjelmilla, vaan sisäilmaolosuhdemittausten perusteella”, kertoo Granlundin ryhmäpäällikkö Miika Nuuttila. Olosuhteiden hallinnan määrityksistä on sovittu kiinteistön kanssa, jonka perusteella Koja laatii yksityiskohtaiset suunnitelmat toteutuksineen.

Laadittujen arvomuutoslaskelmien mukaan peruskorjauksen ja harkittujen energiatehokkuustoimien yhdistäminen on Trevianin mukaan kannattavaa. Energiatehokkuustoimilla syntyvillä säästöillä katetaan täysin hankkeen välttämättömät peruskorjaukset.