Kuva: vantaa.fi

YIT laajentaa Kanniston koulun Vantaan Kivistössä

YIT on allekirjoittanut sopimuksen Vantaan kaupungin kanssa Kanniston koulun laajennuksen ja tila­muutosten toteuttamisesta. Sopimuksen arvo on noin 19 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana. Rakentaminen alkaa alustavan arvion mukaan marraskuussa 2023. 

Kuva: vantaa.fi

Laajennusosan arvioidaan olevan valmis keväällä 2025, ja nykyisessä koulussa tehtävät muutos­työt valmistuvat syksyllä 2025.

Vantaan kaupungin mukaan Kivistön alueen perusopetus­ikäisten lasten määrä on kasvussa. Kanniston koulun laajennukseen on suunniteltu tilat yhteensä 580 oppilaalle. Lisäksi koulun nuoriso­tilat muutetaan vammais­opetuksen opetus­tiloiksi kolmelle ryhmälle.

– Kanniston koulu on oleellinen osa Kivistön kasvavan suuralueen peruskoulu­verkkoa ja tarjoaa laajennuksen valmistuttua tilat kaiken kaikkiaan lähes 990 oppilaalle. On hienoa, että pääsemme laajentamaan ja tekemään tarvittavat tila­muutokset uudistuvaa yhtenäis­koulua varten, jonka toiminta­kulttuuriin kuuluu olennaisena osana moni­käyttöisyys ja uusien oppimis­ympäristöjen tuomat mahdollisuudet, sanoi tilakeskus­johtaja Pekka Wallenius Vantaan kaupungilta.