Juha Vinha. Mirkku Merimaa / RIL ry

Vuoden 2024 rakennusalan diplomi-insinööri on rakennusfysiikan professori Juha Vinha

RIL on valinnut Vuoden 2024 rakennus­alan diplomi-insinööriksi Juha Vinhan, joka toimii Tampereen yliopiston rakennus­fysiikan professorina ja Oulun yliopiston rakennus­fysiikan dosenttina. Hän on työskennellyt lähes 30 vuotta rakennus­fysiikan tutkimuksen ja opetuksen kehittäjänä Suomessa.

Juha Vinha. Mirkku Merimaa / RIL ry

RILin hallituksen mukaan Vinha täyttää erinomaisesti Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valinta­kriteerit. Niitä ovat muun muassa laadukas insinööri­osaaminen ja ammattikunnan arvostuksen edistäminen.

Juha Vinha on rakennus­alan kiistaton ammattilainen ja auktoriteetti, joka on paitsi aina katsonut kauas tulevaisuuteen, myös herättänyt alalla keskustelua.

Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin tutkimukset ovat kolmen vuosi­kymmenen aikana keskittyneet rakenteiden lämpö- ja kosteus­tekniseen toimintaan, rakennus­materiaalien rakennus­fysikaalisiin ominaisuuksiin, sisä- ja ulko­ilman olo­suhteisiin sekä rakennusten energian­kulutukseen. Lisäksi hän on kehittänyt tutkimus­ryhmänsä kanssa uusia menetelmiä ja laitteita rakennusfysiikan tutkimukseen.

Vinhan yksi merkittävimmistä saavutuksista on ollut rakenteiden kosteus­teknisen toiminnan analysointi­menetelmän kehittäminen. Sen avulla rakennuksen rakenteet on mahdollista suunnitella siten, että ne toimivat kosteus­teknisesti turvallisesti sekä nyky- että lähi­tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. Tähän kokonaisuuteen sisältyy myös yhteis­työssä VTT:n kanssa kehitetty Suomalainen home­malli sekä Ilmatieteen laitoksen kanssa määritetyt rakennus­fysikaaliset mitoitus­vuodet. Menetelmää on käytetty lukuisissa laskennallisissa tutkimuksissa ja opinnäytteissä.

Juha Vinha on ollut kirjoittamassa myös useita rakennus­alan ohjeita niin Suomessa kuin ulko­maillakin. Esimerkkejä näistä ovat muun maussa RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteuden­eristys­ohjeet, RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden ehkäisy sekä ympäristö­ministeriön kosteusohjeet.

Kaiken kaikkiaan Vinha on julkaissut yhdessä muiden tutkijoiden kanssa yli 300 tieteellistä julkaisua ja laatinut yli 200 tutkimus­selostusta rakennus­alan yrityksille. Tutkimus­hankkeita on ollut yhteensä noin 250, joissa on ollut mukana yli 200 rakennus­alan yritystä Suomessa.

– Vuoden rakennusalan diplomi-insinööri-palkinto on hieno huomion­osoitus, jota arvostan suuresti. Koen, että tämä on samalla tunnustus rakennus­alan tutkimukselle ja opetukselle, Juha Vinha sanoo.

Tunnustuksen saaja paljastettiin RILin kevät­kokouksen yhteydessä torstaina 25.4.2024 Oulussa.