Kuva: Raide-Jokeri

Vuoden 2023 Betonirakenne: Raide-Jokeri

Kuva: Raide-Jokeri

Raide-Jokeri palkitaan vuoden 2023 betoni­rakenteena. Raide-Jokeri on esimerkillisesti johdettu suur­hanke, jonka merkitys sekä yhteis­kunnalle että kaupunki­ympäristölle on suuri. Hankkeessa toteutuvat kestävän kehityksen peri­aatteet ja sen seurannais­vaikutukset johtavat yhdyskunta- ja ympäristö­kehitystä vahvasti positiiviseen suuntaan. Pika­raitiotie Raide-Jokerin parantaessa alueellista poikittais­liikennettä vähä­päästöisen ja toimivan joukko­liikenteen kilpailu­kykyä voidaan lisätä entisestään. Yhdyskunta­rakenteen tiivistyminen ja energian käytön väheneminen nostavat myös alueellista kilpailukykyä.

Raide-Jokeri tuo kokonaan uuden rakennetun elementin kaupunki­ympäristöön. Hankkeessa on ollut tavoitteena, että pika­raitiotie sulautuu erilaisiin ympäristöihin linjan varrella, mutta muodostaa kuitenkin pääkaupunki­seudun joukko­liikenne­järjestelmän tunnistettavan osan.

Uusi 25 kilometrin mittainen rata tuo raitio­vaunut kokonaan uusille alueille ja tarjoaa vaihto­yhteyksiä niin metroon kuin lähi­juniinkin. Uuden pika­raitiotien varrella on 34 pysäkkiparia. Linja yhdistää Helsingin Itäkeskuksen, Viikin ja Otaniemen kampus­alueet, Aalto-yliopiston ja Keilaniemen metro­asemat sekä Oulunkylän, Huopalahden ja Leppävaaran rautatieasemat.

Tuomariston näkemyksen mukaan Raide-Jokerin onnistunut sovittaminen olemassa olevaan kaupunki­rakenteeseen on pohjautunut nimen­omaan laaja­mittaiseen betonin käyttöön ja oleelliselta osin myös aiemmin rakennettujen betoni­rakenteiden muunto­joustavuuteen. Raide-Jokerin linjalle on rakennettu 11 uutta siltaa ja korjattu tai levennetty 9 siltaa. Lisäksi maaperä­olosuhteet ovat edellyttäneet laaja­mittaisia paalutuksia ja paalu­laattojen rakentamista useisiin kohteisiin. Betonisia tuki­muureja linjan varrelle on rakennettu yhteensä 17 kohtaan. Raide-Jokerin betonisiin sähkönsyöttö­asemiin kehitettiin linjalle tunnistettava umbra­värjätty arkki­tehtoninen ilme. Betonielementti­rakenteisia sähkönsyöttö­asemia hankkeessa toteutettiin yhteensä 15 kappaletta.

Erityinen osa hanketta oli Huopalahden aseman ali­kulun leventäminen raitiotie­liikenteelle sopivaksi, sillä aseman alittavaa tunneli­rakennetta levennettiin yli 27 metriä. Leventäminen sisälsi poikkeuksellisen paljon yhteen­sovittamista alueen muiden työ­ryhmien, kuten maa-, rata- ja sähkörakentajien kanssa.

Huomionarvioisia taitorakenteita ovat myös Patterimäen kallio­tunnelin betoniset suu­aukot, joiden toteuttamisen haasteena oli rakenteiden poikkeuksellinen massiivisuus. Sen johdosta betonin kovettumis­lämpötilaa oli alennettava rakenteeseen asennetulla jäähdytysvesiputkistolla.

Itäkeskuksen Varikkotiellä jouduttiin toteuttamaan niin ikään poikkeuksellisia betoni­rakenteita, koska metron syöttö­raidesillan perustuksia ei voitu rasittaa uusilla rakenteilla. Siksi metro­radan paalu­kenttien yli rakennettiin uusi maan­alainen silta. 70-metrisen maa­sillan välittömässä läheisyydessä sijaitsee yli 200 metriä pitkä pohjavesikaukalo.

Vantaanjoen yli rakennettiin kaksi uutta vesistö­siltaa, toinen raitio­tielle ja baanalle sekä toinen ranta­raittien käyttäjille. Joessa elää rakennus­paikan kohdalla uhan­alainen vuollejoki­simpukka, jonka säilymisestä huolehdittiin siltaa rakennettaessa siirtämällä simpukat rakentamisen ajaksi yläjuoksulle.

Hankkeessa toteutettiin myös katu­ympäristön moni­muotoisuutta parantavia ratkaisuja. Näitä ovat muun muassa paahde­ketojen rakentaminen raitio­tien luiskiin sekä nurmi­raiteet, jotka lisäävät viher­alaa katu­tilassa ja parantavat sen viihtyisyyttä. Viher­pinnat sitovat katu­ympäristössä pölyä ja parantavat kaupungin mikroilmastoa.

Tuomariston mielestä hyvin perustellut, laaja­mittaiset infra­hankkeet ovat toimiva keino vastata ajan ympäristö­haasteisiin. Tiiviiden yhdyskunta­rakenteiden kehitystä tukevien joukko­liikenne­ratkaisujen vaikutukset tulevaisuuden ympäristön laatuun ovat mitattavissa jo tänään.

Palkitsemalla Raide-Jokeri -hankkeen vuoden 2023 Betonipalkinnolla kilpailun tuomaristo haluaa samalla kannustaa tulevien merkittävien infra- ja joukko­liikenne­hankkeiden toteuttajia panostamaan ympäristön laatuun niin teknisin kuin arkkitehtonisin keinoin.

Pikaraitiotie aloitti liikennöinnin Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä lokakuussa 2023 yli puoli vuotta alku­peräistä tavoitetta aiemmin.

Lue lisää Raide-Jokerista Projektiuutiset 4/2023 -artikkelista.