Kuva: SRV

Aurajoki Oy:n sinkitys­laitos valmistuu kesällä Lietoon

Kuva: SRV

SRV rakentaa parhaillaan kuumasinkitys­laitosta Aurajoki Oy:lle Lietoon. Työt ovat edenneet harja­korkeuteen, ja uusi kuumasinkitys­laitos käynnistää toimintansa heinäkuussa 2024.

Hankkeessa metallien pintakäsittely­palveluihin erikoistuneelle Aurajoki Oy:lle rakennetaan uudet tuotanto- ja toimisto­tilat, joiden laajuus on noin 6 200 bruttoneliömetriä. Rakennus­työt käynnistettiin toukokuussa 2023 ja niiden on määrä valmistua kesäkuussa 2024. Parhaillaan työ­maalla tehdään täydentäviä teräs­rakenteita, pinta­maalauksia, pelti­listoituksia, talo­teknisiä töitä sekä prosessi­asennuksia. Työmaalla työskentelee tällä hetkellä noin 50 henkilöä.

– Hanke on edennyt hienosti aika­taulussaan. Yhteis­toiminnallinen urakka­malli mahdollisti sen, että pystyimme ripeästi siirtymään kehitys­vaiheesta toteutus­vaiheeseen. Toteutamme hanketta elinkaari­viisaasti energia­tehokkuus ja tulevaisuuden moni­puoliset käyttö­tarpeet huomioiden, toteaa SRV:n Lounais-Suomen johtaja Jukka Aaltonen.

Kokonaisvaltainen elinkaariviisaus kaiken keskiössä

Kuumasinkityslaitoksen työ­maalla rakennetaan uutta tehdasta päästöttömästi, sillä kaikki SRV:n työmaat siirtyivät vuoden 2022 alusta käyttämään hiili­neutraalia eli uusiutuvaa tai päästötöntä energiaa. Työmaan lajittelu­aste on parhaillaan 85 %.

– Yhdessä tilaajan kanssa on valittu rakennukseen materiaalien ja energia­järjestelmän optimaaliset ratkaisut elin­kaaren aikaisen kestävyyden, toiminnallisuuden, päästöjen ja kustannusten kannalta. Fokuksessa on vahvasti myös käyttäjien hyvin­vointi ja rakennuksen käytön sujuvuus, Aaltonen kertoo.

Uudessa tuotanto­laitoksessa on panostettu alan viimeisimpään tekniikkaan. Laitoksessa hyödynnettävän prosessi­tekniikan ansiosta se tulee mm. kuluttamaan huomattavasti vähemmän energiaa, raaka-ainetta ja vettä kuin nykyiset kuumasinkitys­laitokset. Tehdas­prosessissa syntynyt energia otetaan talteen ja ohjataan kaukolämpö­verkkoon. Rakennukseen tehdään myöhemmin myös aurinkosähköjärjestelmä.

– Rakennuksesta tulee Euroopan ympäristö­ystävällisin ja nyky­aikaisin kuumasinkitys­laitos. Kyseessä on Aurajoen 57-vuotisen historian suurin investointi, jonka lähtö­kohtana on ollut maailman parhaan käytettävissä olevan teknologian hyödyntäminen. Maksimaalisten ympäristö­hyötyjen saavuttaminen edellyttää tavan­omaisesta poikkeavaa rakennus­tekniikkaa erityisesti talo­tekniikan osalta, joka on keskeisessä roolissa energia­tehokkuuden saavuttamisessa ja tuotanto­prosessissa syntyneen hukka­lämmön hyödyntämisessä, kertoo Aurajoki Oy:n toimitusjohtaja Ralf Sohlström.

Kuumasinkitys on ympäristö­ystävällinen pintakäsittely­menetelmä, jossa terästä suojataan ympäristö­olosuhteiden aiheuttamaa korroosiota vastaan. Uuden tuotanto­laitoksen elinkaari­tavoite on runko­rakenteiden ja verkostojen osalta 50 vuotta ja rakennuksen teknisten järjestelmien osalta 25 vuotta.