Kuvassa 3D kaupunkimalli, johon on upotettu Kangasalan keskustaan torin ja uimahallin väliin rakennettavan Timanttikorttelin suunnitelma. Kuva: Kangasalan kaupunki

Kangasalan kaupunki ottaa käyttöön 3D-kaupunkimallin

Kangasalan kaupunki aloittaa koko Kangasalan alueen kattavan 3D-kaupunkimallin tuotantokäytön.

Kuvassa 3D kaupunkimalli, johon on upotettu Kangasalan keskustaan torin ja uimahallin väliin rakennettavan Timanttikorttelin suunnitelma. Kuva: Kangasalan kaupunki

– Kangasala on Tampereen seudulla ensimmäisiä kuntia, jotka hyödyntävät 3D-kaupunki­mallia näin laajasti ja moni­puolisesti, toteaa maanmittaus­insinööri Simo Veijalainen.

3D-kaupunkimalli on mahdollisimman tarkka digitaalinen kaksonen todellisesta kaupungin ympäristöstä. Kaupunkimalli on kokonaisuudessaan tarkasti koordinaatistossa, mikä mahdollista sen hyödyntämisen kaikkien paikka­tietojen kanssa. Kaupunki­malliin tuodaan elävyyttä liittämällä kohteiden pintoihin valokuva­tekstuureita ja ilma­kuvia. 3D-kaupunkimallin kaltaisilla virtuaali­ympäristöillä mahdollistetaan kaikkeen suunnitteluun mahdollisimman oikean­tyyppinen lähtötieto.

Parhaimmillaan kaupunkimallia voidaan kehittää siten, että tulevaisuudessa se yhdistää kaupungin tuottamat tiedot ja palvelut yhdeksi havainnolliseksi kaupunki­tietomalliksi. Tämä puolestaan mahdollistaa paremman vuoro­puhelun kaupunkilaisten, päättäjien ja suunnittelijoiden kesken. Kangasalan kaupungin 3D-kaupunkimallia yllä­pidetään ESRI:n ArcGIS-ohjelmistoilla.

– Kaupunkimallia on tarkoitus hyödyntää aluksi visuaalisena tausta­karttana esimerkiksi kaavojen havainne­kuvissa, tontti­markkinoinnissa ja erilaisten muiden suunnitelmien esittely­materiaaleissa, kertoo Veijalainen.

Jatkossa sen käyttöä kehitetään geometriaan perustuvien analyysien tekemiseen. Tällaisia analyysejä voisi olla esimerkiksi uusien rakennuksien tuottamien varjo­alueiden selvittäminen ennen rakentamista tai hule­vesien luontaisen liikehdinnän selvittäminen. Kaupunki­mallin aineistoja luovutetaan pyydettäessä myös muuhun suunnitteluun.

Kaupunkimallia ylläpidetään ensi­sijaisesti kesä­aikaan ja sen yllä­pidossa hyödynnetään Maanmittauslaitoksen laajojen aineistojen lisäksi kauko-ohjattavaa neli­kopteria eli droonia ja maasto­mittauksia. Siihen on tällä hetkellä mallinnettu maan­pinta, rakennukset ja puusto. Kaupunki­malli on koostettu useammasta aineistosta, minkä vuoksi se ei ole vielä täysin tasa­laatuinen koko Kangasalan alueelta. Laatua parannetaan yllä­pidon yhteydessä ja sitä mukaa kun parempia lähtö­aineistoja on saatavilla.