Kuva: Arkkitehtitoimisto HKP Oy

Tapiolan Kulttuuriaukion uudistus asemakaavavaiheessa 

Espoon kaupungin mukaan Tapiolan Kulttuuriaukiosta suunnitellaan viihtyisää ja vehreää aukiota, joka sopii niin oleskeluun kuin tapahtumien järjestämiseen. Espoon kaupunginteatterille valmistuu uudet tilat Kulttuurikeskuksen laajennus­osaan. Alueelle on tulossa myös uutta liike-, toimisto- ja palvelu­tilaa sekä asuntoja.

Kuva: Arkkitehtitoimisto HKP Oy

Tapiolan Kulttuuriaukion asemakaava­ehdotus on osa Tapiolan laajempaa kehittämistä. Tapiolan alue on valta­kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuri­ympäristöä (RKY), jolla on rakennus- ja kulttuuri­historiallisia arvoja ja jonka kaupunki­kuvaa on suojeltava.

– Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asettaa erityinen paino alueiden ominais­luonteen säilyttämiseen. Suojelu ei koske vain yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu koko kaupunki­kuvaan alueen ominais­piirteiden vaalimiseksi, kertoo kaupunki­suunnittelu­keskuksen arkkitehti Minna Järvenpää.

Kulttuurikeskuksen vieressä sijaitsevasta Kulttuuriaukiosta rakentuu viihtyisä ja vehreä kaupunki­aukio pysäköinnin siirtyessä kokonaan pois aukiolta.

Uusi teatterisali tulee sijaitsemaan kulttuuri­keskuksen laajennus­osassa. Kulttuurikeskus ja laajennus­osa liittyvät toisiinsa galleria­tilan välityksellä, jolloin aula­tilat yhdistyvät ja liikkuminen tilojen välillä on sujuvaa. Galleria on osa Tapiolan keskuksesta pohjoiseen johtavaa jalankulku­reittiä. Kulttuuri­aukiolta avautuu myös yhteys ja näkymät Kaupinkallion metsä­puistoon uusien rakennusten lomitse, ja WeeGee-talolle pääsee kävelemään myös puisto­reittejä pitkin.

Muitakin jalankulun ja pyöräilyn reittejä kehitetään, ja esteettömän liikkumisen mahdollistamiseksi on tulossa myös uusia ramppeja. Kulttuuri­keskuksen saatto­liikenne on tarkoitus jatkossa hoitaa Kaupinkalliontieltä. Pysäköinti­tilaa Tapiolassa asioiville löytyy hyvin jo nykyisellään esimerkiksi maanalaisesta keskus­pysäköinti­laitoksesta, jossa on 2 100 autopaikkaa.

Kulttuuriaukiota rajaavien keila­hallin ja Marimekkotalon tilalle suunnitellaan uutta liike-, toimisto- ja palvelu­rakentamista. Uudet tilat toisivat 300 uutta työpaikkaa.

Uusia asuntoja syntyy purettavan Kaupinkallion pysäköinti­laitoksen paikalle. Siihen on tulossa kaksi asuin­taloa, joiden korkeutta on madallettu asukas­palautteen perusteella 6–7 kerrokseen. Asuin­talojen pohja­kerrokseen voisi tulla erilaisia liike­tiloja ja palveluja, kuten esimerkiksi uusi keila­halli. Asuin­rakennusten alle on suunniteltu maan­alaiset pysäköinti­tilat talojen asukkaille.

Espoon kaupunkisuunnittelu­lautakunta käsittelee Kulttuuriaukion asema­kaavan muutos­ehdotusta 31.1.2024, minkä jälkeen kaava­ehdotus tulee nähtäville. Asema­kaavan muutos oli myös esillä 5.9.2023 järjestetyssä Tapiolan alueellisessa asukastilaisuudessa.