Havainnekuva: JKMM Arkkitehdit

Voimala-tapahtuma­keskuksesta aiesopimus Riihimäellä

Havainnekuva: JKMM Arkkitehdit

Riihimäen kaupunki, Tampere-talo-konserniin kuuluva tapahtuma­yhtiö Talo Events Oy ja Akun Tehtaan tapahtuma­teknisen palvelun yhtiö Oy Aku’s Factory Ltd ovat solmimassa aie­sopimusta Voimalan kehittämisestä. Tavoitteena on kehittää Riihimäen rautatie­aseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta Voimalasta ainut­laatuinen tapahtuma- ja kulttuuri­keskus. Sopimuksen voimaan­tulo edellyttää Riihimäen kaupungin­hallituksen käsittelyä ja hyväksyntää tiistaina 30. tammikuuta 2024.

– Aiesopimus on konkreettinen askel, jonka avulla on mahdollista kehittää Voimalan lisäksi myös Riihimäen kaupunkia ja sen veto­voimaisuutta, Riihimäen kaupungin­johtaja Jouni Eho sanoo.

Voimala on noin 5 000 neliömetrin kokoinen puna­tiilinen rakennus­kompleksi, joka toimii Riihimäen aseman­seudun maa­merkkinä. Kaupunki on etsinyt vaihto­ehtoja vanhan voimalaitos­kiinteistön uudeksi käyttö­tarkoitukseksi. Tavoitteena on avata kulttuuri- ja tapahtuma­keskus Voimala käyttöön vuonna 2027, jolloin Riihimäelle on suunnitteilla asuntomessut.

Tapahtumat kaupunkikehityksen keskiöön

Aiesopimuksella osapuolet sitoutuvat edistämään hankkeen toteutumista. Samalla Riihimäen kaupunki sitoutuu olemaan neuvottelematta muiden tapahtuma-alan toimijoiden kanssa.

– Riihimäki hakee aktiivista kasvua ja kehittää vahvasti tapahtumallisuutta. Haluamme olla mukana kehittämässä kaupunkien ja tapahtuma-alan yhteyttä. Solmittavan yhteis­työn ansiosta pääsemme kehittämään yhtä Suomen kiinnostavimmista tapahtumatila­konsepteista, Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas kertoo.

Tampere-talo-konserniin kuuluva Talo Events Oy vuokraa tapahtuma­tiloja yritys­asiakkaille ja konsertti­järjestäjille. Hankkeen toteutuessa Talo Events vastaa Voimalan pääsalin ja aula­kerroksen ravintola­palveluiden ja ravintola­kumppanin järjestämisestä. Akun Tehtaan roolina on toimia teknisenä asian­tuntijana ja tapahtuma­tekniikan kumppanina.

Tampere-talon, Akun Tehtaan ja kaupungin rinnalla Voimalan kiinteistö­kehityksestä vastaa A-Insinöörit. Heidän tehtävänä on etsiä sijoittaja, kehittää sisältö­konseptia ja suunnitella kiinteistön uudistamisen resurssi­viisas toteutus.