Kalustesuunnittelija Yuki Aben lempikaluste on pehmeä, sympaattinen ja luokseen kutsuva sohva. Aben omat kalusteet ovat leikkisiä ja persoonallisia. Kuva: Wowdesgn

Vuoden 2021 kalustesuunnittelija Yuki Abe: Filosofia vahvasti läsnä

Vuoden 2021 kalustesuunnittelija on Yuki Abe. Hänen suunnittelemansa kalusteet ovat leikkisiä ja sympaattisia, ja niissä korostuvat huolelliset detaljit ja käytettävyys, Sisustusarkkitehdit SIO toteaa valintaperusteluissa. Aben suunnittelu on persoonallista ja kekseliästä. SIO:n mukaan kotimainen kalusteteollisuus kaipaa juuri nyt hänen kaltaisiaan lahjakkuuksia ja korkeatasoisia tuotteita, joissa on jujua.

Kalustesuunnittelija Yuki Aben lempikaluste on pehmeä, sympaattinen ja luokseen kutsuva sohva. Aben omat kalusteet ovat leikkisiä ja persoonallisia. Kuva: Wowdesgn

Inspiraation työhönsä kalustesuunnittelija ja muotoilija Yuki Abe kertoo saavansa muun muassa elokuvista, tv-sarjoista ja musiikkivideoista.

– Ideat ovat viime aikoina syntyneet mediaympäristössä, koska ei ole päässyt matkustelemaan kuten ennen. Myös äänikirjat toimivat luovan työn voimavarana, Abe kertoo.

Yuki Aben mukaan kalustesuunnittelussa reunaehdot tulevat käyttötarkoituksesta ja asiakasyritystä ajatellen tuotteen hinnasta.

– Näiden lisäksi suunnittelutyötä määrittää vallitseva ympäristö, onko kalusteen tarkoitus tukea vai rikkoa sitä.

Aben mukaan kalusteet ovat inhimillisen mittakaavan asioita.

– Muotoillessani mietin tilaa savanni- tai viidakkomaisemana. Horisontti on jossain, ja edessä on niittyaukea tai metsä. Kun silmä liikkuu tilassa, löytää se kaukaa ja läheltä kiinnekohtia, joita voi havainnoida. Korkeat kalusteet luovat taustaa ja lähellä olevat konkreettisempaa ympäristöä.

Oli tila mikä tahansa, Abe pitää elämyksellisyyttä ja visuaalisuutta tärkeinä. Kalusteet antavat virikkeitä ja luovat tunnelmaa.

– Kokonaisuutta ajatellen aineettomilla asioilla on kuitenkin enemmän merkitystä. Näistä tärkeimmät ovat ilmanlaatu ja valaistus, jotka pitävät yllä perusvireyttä, hän toteaa.

Tilojen monikäyttöisyydestä ja muuntojoustavuudesta puhutaan tänä päivänä paljon. Sama pätee kalusteisiin: niiden pitää mukautua moneen tarpeeseen.

– Kalusteilla ja muilla sisustusratkaisuilla saadaan lisää arvoa työympäristöön, jolla on iso merkitys työhyvinvointiin ja henkilöstön viihtymiseen. Tämä näkyy panostuksena muun muassa aula- ja neuvottelu­tiloihin sekä kahvi- ja taukotiloihin. Monipuolisesta ympäristöstä kukin löytää oman lempitilansa, jossa viihtyy.

Yuki Abe haluaa tuoda tilaan elämyksellisyyttä ja visuaalisuutta. Kalusteet antavat virikkeitä ja luovat tunnelmaa. Kuva: Vivero

Trendeinä mobiilius ja kodikkuus

Kalusteissa on Aben mukaan ollut viime aikoina pinnalla kaksi teemaa. Nämä ovat mobiilius ja kodikkuus.

– Kalusteiden tulee olla helposti liikuteltavia, mikä korostuu nykyajan toimitilaympäristössä. Koronan seurauksena moni työntekijä on siirtynyt etätöihin, mikä on puolestaan nostanut trendiksi kodikkuuden ja mukavuuden.

Rakennushankkeissa sisustukseen ja kalustukseen kiinnitetään Yuki Aben mukaan yhä enemmän huomiota.

– Rakennus on kokonaistaideteos. Alvar Aalto suunnitteli aikoinaan sellaisia rakennuksia, ja niissä oli harkittuja yksityiskohtia ovennuppia myöten. Jossain vaiheessa tämä unohdettiin, ja tehtiin kyllä hienoja rakennuksia, mutta niiden sisätilat jäivät kokonaisuudesta irralleen.

– Nyt ollaan palaamassa ikään kuin vanhaan, ja varsinkin julkisissa rakennuksissa kuten kirjastoissa sisustus ja kalusteet ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Esimerkkinä voi mainita Oodi-kirjaston.

Kalusteiden rinnalla modulaarisia sisätiloja 

Yuki Abe on suunnitellut pääsääntöisesti kalusteita suomalaiselle kaluste­yritys Viverolle, joka tunnetaan laadukkaista ja kotimaisista julki­tilojen kalusteista.

Hän on toiminut pitkään yrittäjänä perustettuaan Mottowasabi Oy:n vuonna 2009 yhdessä Anna Salosen kanssa. Vapaasti suomennettuna ”motto” tarkoittaa paljon ja ”wasabi” voimakasta, vihreää tahnaa.

– Kyse on eräänlaisesta sanaleikistä. Omalla työllään voi saada lisää maustetta suunniteltavaan asiaan, Abe kertoo.

Mottowasabilla oli aluksi paljon toimitilaympäristöjen tilasuunnittelua ja työympäristöjen kehittämishankkeita. Sittemmin nämä ovat jääneet vähemmälle ja yritys tekee pääasiassa kaluste- ja tuotemuotoilua.

Yuki Abe on Mottowasabin lisäksi osakkaana parissa muussa yrityksessä. Erityisen lähellä on muutama vuosi sitten perustettu Luomoa Oy, joka on keskittynyt modulaariseen sisätilojen rakentamiseen. Siinä yhdistyvät muuntojoustavuus, sisätilarakentamisen nopeutuminen ja ekologisuus.

– Kaikki komponentit kuten sisäseinät, ovet ja ikkunat tehdään tehtaassa, josta ne tuodaan valmiiseen tilaan ja asennetaan paikalle. Työmaalta jää siten pois niin sanottu likainen vaihe, ja sisäympäristö pysyy puhtaana.

– Modulaarisessa rakentamisessa pohdinnan keskiössä on sen ekologisuus. Puuta käyttämällä saadaan sidottua hiiltä rakenteisiin. Ja koska komponentit valmistetaan tehtaassa, voidaan syntyvä jäte toimittaa helpommin jatkokäsittelyyn verrattuna siihen, että lajittelu tehtäisiin työmaalla. 

Moduulit vastaavat myös työtilojen muutokseen. Jos niitä ei enää tarvita, voidaan ne ryhmitellä uusiksi tiloiksi tai siirtää seuraavaan rakennukseen ja käyttää uudelleen.

Kuva: Vivero

Filosofia läsnä suunnittelussa

Kalustesuunnittelija Yuki Abe on valmistunut Taideteollisesta korkea­koulusta vuonna 2005. Hän opiskeli sitä ennen Lahden muotoilu­instituutissa, josta valmistui vuonna 2001. Opiskeluun kuului myös vuosi vaihdossa Tokion Musashino Art -yliopistossa.

Kalustesuunnittelu ja muotoilu eivät kuitenkaan olleet Abelle ensimmäisiä vaihtoehtoja hänen miettiessään lukioikäisenä tulevaa uraansa.

– Päällimmäisenä ajatuksena oli ryhtyä lukemaan filosofiaa, mutta päättelin, että tuskin pystyn siitä tekemään itselleni ammattia. Lisäksi halusin jotain konkreettisempaa. Filosofian kautta kiinnostuin taiteesta ja arkkitehtuurista sekä muotoilusta, hän kertoo.

– Kalustesuunnittelijana ja muotoilijana näkee työnsä jäljen nopeammin kuin arkkitehtina. Se on myös sopivasti tiimityötä. Vuoropuhelua käydään esimerkiksi asiakkaan, puusepän tai verhoilijan kanssa. Työssä voi itse olla konkreettisesti läsnä koko prosessin ajan, eikä suunnitelma jää pelkäksi piirustukseksi paperille tai tietokoneelle.

Yuki Abe toteaa filosofian olevan edelleen vahvasti läsnä hänen suunnittelussaan.

– Työssä on usein pohdintaa, toteutuuko se taiteellisista lähtö­kohdista vai käytännön tarpeesta. Tuotteelle hakee tarkoitusta, miksi se on olemassa, Abe avaa lähestymistapaansa.

Kysymykseen omasta lempikalusteesta hän vastaa, että se on sohva.

– Sohva on pehmeä, sympaattinen ja luokseen kutsuva.

Teksti: Irene Murtomäki