Kuva: aviarealestate.fi

Vantaan Aviapolikseen hiilineutraali energiaratkaisu

AVIA Real Estate ja Vantaan Energia ovat solmineet energiakumppanuus­sopimuksen, jonka mukaan Vantaan Aviapoliksen alueella  vähintään puolet lämmitys­energiasta tullaan tuottamaan paikallisesti uusiutuvalla energialla ja loput hiili­neutraalisti muun muassa hyödyntämällä Vantaan alueen hukka­lämpöjä kaukolämpö­verkon avulla. Energia­ratkaisussa on mukana viilennys. 

Kuva: aviarealestate.fi

AVIA Real Estate on Aviapoliksen merkittävimpiä kiinteistön­omistajia ja alueellisen kokonaisuuden kehittäjiä. Kehitettävälle laajalle alueelle tulee sijoittumaan muun muassa asuin­rakennuksia, toimistoja ja liiketiloja.  

– Kaikissa kehittämissämme kortteleissa on tällä hetkellä vähintäänkin valmis asemakaava­luonnos, ja ensimmäiset rakennukset tulevat valmistumaan vuoteen 2030 mennessä. Uusi energiapalvelu­ratkaisu on sijoittajille, tontin­ostajille ja asukkaille kilpailu­kykyinen kokonaisuus, jossa energian hinnoittelu loppu­asiakkaille on läpi­näkyvää. Energiapalvelu­ratkaisuilla vastataan kestävyys­strategiamme korkeisiin hiili­neutraalius­tavoitteisiin, sanoo AVIA Real Estaten toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen.

Kehitetty energiamalli perustuu kortteli- tai alue­kohtaisiin ratkaisuihin, joissa keskitetysti tuotettua lämmitystä ja viilennystä jaetaan korttelin kiinteistöille alueelle rakennettavien energia­verkkojen välityksellä. Hybridi­ratkaisussa ei olla lukittauduttu yhteen tekniseen ratkaisuun, vaan energia voi olla eri teknologioilla tuotettua – esimerkiksi maa­lämmöllä, ilmavesi­lämpöpumpuilla tai kauko­lämmön paluuvedellä. Ratkaisu on kokonaisuudessaan hiili­neutraali, kun käytettävä sähkö ja kauko­lämpökin ovat hiilineutraaleja.

– Hankkeessa on lähdetty miettimään koko alueen energia­ratkaisuja poikkeuksellisen aikaisessa vaiheessa, mikä luo todella hyvät edellytykset niiden toteutukselle ja kaikkien osa­puolten sitouttamiselle. Käytyjen markkina­vuoropuhelujen perusteella AVIA Real Estate valitsi Vantaan Energian energia­kumppaniksi ratkaisulla, joka on joustava, hiili­neutraali ja kustannuksiltaan kilpailu­kykyinen. Yhteistyö AVIA Real Estaten ja Vantaan Energian kanssa on sujunut erinomaisesti, kertoo Granlundin kestävän rakentamisen osaston­johtaja Teemu Salonen. Granlund on toiminut AVIA Real Estaten konsulttina hankkeessa alusta alkaen. 

Vantaan Energia toteuttaa energia­ratkaisut kokonaispalvelu­mallilla ja vastaa näin ollen energian tuotannosta ja jakelusta kiinteistöille sekä järjestelmän operoinnista.

– Aviapoliksen hanke on erinomainen esimerkki kestävästä energia­järjestelmästä, jossa hyödynnetään modernia hybridi­järjestelmää sekä kaupungin hukka­lämpöjä tehokkaasti. Hukka­lämpöjen hyödyntämisellä on merkittävä rooli, kun Vantaan Energia tähtää hiili­negatiiviseen energian­tuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Osana kaupunki­kokonaisuutta Aviapoliksen alue on mukana kaupunki­tason päästöjen vähentämisessä sekä energia­tehokkuuden lisäämisessä. Älykäs kaukolämpö­järjestelmä mahdollistaa tämän, kertoo Vantaan Energian Energiapalveluliiketoiminnan myynti- ja asiakas­päällikkö Saila Talaskivi. 

Alueellisia energiaratkaisuja on kehitetty yhteis­työssä myös Vantaan kaupungin kanssa ja ne otetaan huomioon asema­kaavoissa. Hanke edistää hiili­neutraali Vantaa 2030 -tavoitetta ja Vantaan kaupunki­strategian 2021–2025 mukaista Aviapoliksen alueen tavoitetta kehittyä Euroopan ympäristö­ystävällisimmäksi lentokenttäkaupungiksi.