Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys

Tuulivoimatuotanto kasvoi 25 % vuonna 2023

Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan kotimaisen tuulisähkön tuotanto kasvoi 25 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuulivoima on kasvanut yhdeksi merkittävimmistä sähköntuotantomuodoistamme, mutta samaan aikaan olisi tärkeää pystyä rakentamaan tuulivoimaa tasaisesti eri puolille maata, yhdistys toteaa.

Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys

Tuulivoimalla katettiin viime vuonna 18,2 % Suomessa kulutetusta sähköstä, ja tuulivoima on nyt maamme kolmanneksi suurin sähköntuotantomuoto, niukasti vesivoiman perässä (18,8 %). Jo tehtyjen investointipäätösten perusteella tiedetään, että tuulivoima tulee kasvamaan Suomen suurimmaksi sähköntuotantomuodoksi tällä vuosikymmenellä, Suomen Tuulivoimayhdistys kertoo.

Vuonna 2023 Suomen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu kapasiteetti kasvoi vilkkaan rakentamisen myötä 23 %. Uusien tuulivoimaloiden rakentaminen ajoitetaan vähätuulisempaan kesäkauteen, ja voimaloiden käyttöönotot tapahtuvat usein lähellä vuodenvaihdetta. Näin ollen suurin osa viime vuonna valmistuneista tuulivoimaloista alkoi tuottaa sähköä vasta aivan vuoden lopussa, ja ne antavat täyden panoksensa tuotantolukuihin vasta tänä vuonna.

Tuulivoiman tuotanto vaihtelee tuulisuuden mukaan. 

– Tuulivoimakapasiteetin alueellisesti tasaisella rakentamisella voidaan tasata sähkön hinnan heilahteluita, luoda vakautta sähköjärjestelmään ja parantaa investointien kannattavuutta, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen sanoo.