Pasi Kuoppamäki. Kuva: Danske Bank

Danske Bank: Kuluttajalle valon­pilkahduksia taantumahuol­ten vastapainona

Suomen talous aloitti vuoden 2024 taantuma­tunnelmissa, ja kuluttajien huoli henkilö­kohtaisesta työttömyydestä on kasvanut. Suomalaisten suhdanne­näkymissä on onneksi kuitenkin myös valoisampi puoli, arvioi Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

Pasi Kuoppamäki. Kuva: Danske Bank

– Kuluttajat arvioivat inflaation yhä korkeaksi, vaikka tilastoissa näkyy jo hinta­tason nousun selvä lasku. Tämä yhdessä laskevien korkojen ja ansio­tason nousun kanssa antaa vuonna 2024 useimmille koti­talouksille viime vuotta paremmat mahdollisuudet tehdä omista lähtö­kohdista päätöksiä niin kuluttamisen kuin sijoittamisen saralla, Pasi Kuoppamäki toteaa.

Pääekonomisti Pasi Kuoppamäki listaa neljä valonpilkahdusta kuluttajan vuoteen 2024:

1. Omalla rahalla enemmän

Kuluttajia pitkään piinannut korkea inflaatio on hidastunut mataliin lukemiin, ja osto­voima kääntyy kasvuun. Palkkojen noustessa reaalinen osto­voima kohentuu, ja verotukseen tehdyt muutoksetkin pää­sääntöisesti lisäävät osto­voimaa. Epä­varmoina aikoina osa osto­voiman noususta valuu säästöihin, mutta myös kulutus­kysyntä voi vähitellen piristyä.

2. Korkohuolet helpottuvat

Korot ovat taittuneet laskuun, mikä helpottaa velallisten tilannetta ja parantaa asunto­markkinoiden toipumisen edellytyksiä. Euroopan Keskuspankki on vielä varovainen liikkeissään, mutta keskus­pankin odotetaan kuitenkin laskevan ohjaus­korkoja viimeistään kesällä, ja markkina­korkojen lasku jatkunee vielä pitkään ensi vuoden puolelle. Alku­vuonna kuluttajien asunnonosto­aikeet ovat vielä matalat, mutta korkojen lasku sysää patoutunutta kysyntää liikkeelle.

3. Töitä riittää monella alalla

Työllisyystilanne pysyy hyvänä monilla toimi­aloilla, esimerkiksi terveyden­huollon puolella vallitsee paikoin edelleen työvoima­pula. Toimi­aloittain näkymät vaihtelevat merkittävästi. Asunto­rakentaminen on vähentynyt jyrkästi ja merkittävä osa valmistuvista asunnoista jää myymättä. Teollisuuden näkymä on keski­määrin synkentynyt, mutta esimerkiksi vihreään siirtymään liittyvät hankkeet tuovat uusia tilauksia kone­pajoille. Metsä­teollisuudessa uusien tilauksien virta kääntyy kasvuun, kunhan asiakkaat ovat saaneet liian suuriksi paisuneet varastot leikattua sopivalle tasolle. Kaupan alalla kuluttajien varovaisuus näkyy myynnin vaisuutena, mutta osto­voiman kohentuminen lisää toiveita myynnin kasvusta vuoden aikana. Palvelu­aloilla tilanne näyttäisi pysyvän suhteellisen vakaana.

4. Sijoittajalla mahdollisuuksia tarjolla

Sijoittajan näkökulmasta tilanne on mielen­kiintoinen. Vuodesta voi tulla hyvä sekä osakkeille että joukko­velkakirjoille. Läntiset taloudet näyttäisivät päätyvän pehmeään laskuun, eli keskus­pankit saavat inflaation tavoite­tasolle ilman syvää taantumaa. Korkojen ja inflaation lasku vauhdittavat talous­kasvua. Asunto­sijoittajalle viime vuosi oli haastava, mutta korkojen laskiessa asunto­sijoittajan tilanne kohentuu. Myös lukuisat vaalit tekevät vuodesta mielen­kiintoisen. Yhdysvaltojen, Venäjän ja Suomen presidentti­vaalien lisäksi järjestetään parlamentti­vaalit esimerkiksi Intiassa, Euroopan Unionissa, Yhdysvalloissa sekä toden­näköisesti Isossa-Britanniassa. Osa vaaleista voi tarkoittaa merkittäviäkin muutoksia kansain­väliseen politiikkaan. Tasa­painoinen salkku, jossa on sopiva yhdistelmä eri omaisuus­luokkia, voi myös olla oikea strategia, jos maailman­taloudessa nähdään yllätyksiä.