Vallilan ala-asteen koulu Hämeentiellä Helsingissä. Kuva: Tuomo Repo, Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy

Hemsö on valittu Vallilan ala-asteen perusparannuksen toteuttajaksi

Helsingin kaupunki on valinnut Hemsön toteuttajaksi Vallilan ala-asteen perusparannuksen vuokrahankkeelle. Koulun toiminta Vallilan tiloissa jatkuu perusparannuksen jälkeen normaalisti ja kaupunki toimii vuokralaisena. Kauppa- ja vuokrasopimukset on tavoitteena allekirjoittaa kesäkuussa.

Vallilan ala-asteen koulu Hämeentiellä Helsingissä. Kuva: Tuomo Repo, Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy

Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsö on voittanut Helsingin kaupungin tarjouskilpailun Vallilan ala-asteen perusparantamisesta vuokrahankkeena. Kaupunki myy koulurakennuksen Hemsölle, joka toteuttaa rakennuksessa laajan perusparannuksen. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti toteuttajasta kokouksessaan 25. tammikuuta. Seuraavaksi kauppa- ja vuokrasopimukset käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Tavoitteena on, että sopimukset allekirjoitetaan kesäkuussa.

Hemsö vuokraa koulun Helsingin kaupungille ensi vaiheessa 20 vuodeksi ja vastaa perusparannuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä rakennuksen ylläpidosta ja korjauksista koko vuokrakauden ajan. Tontti säilyy kaupungin omistuksessa, ja kaupunki vuokraa maan Hemsölle.

Hämeentiellä sijaitseva, vuonna 1902 valmistunut perinteikäs koulurakennus ja 1935 valmistunut siipiosa ovat mittavan perusparannuksen tarpeessa. Opetustilat uudistetaan vastaamaan opetuksen nykyvaatimuksia, rakenteita uusitaan ja vahvistetaan, koko talotekniikka uudistetaan ja piha kunnostetaan. Rakennuksen bruttoala on noin 3 500 neliömetriä.

– Seuraavaksi käynnistämme hankkeen suunnittelun kaupungin laatimien yleissuunnitelmien pohjalta ja varmistamme lähtötiedot sekä suunnitelmien toteutuskelpoisuuden. On hienoa päästä jatkamaan hyvää yhteistyötämme Helsingin kaupungin kanssa, sanoo Hemsön projektikehitysjohtaja Simo Karjalainen.

Helsingin kaupungille kyseessä on pilottihanke, jonka avulla kaupunki kerää tietoa vuokramallista perusparannuskohteissa. Kaupunki on aiemmin toteuttanut vuokrahankkeina monia uudiskohteita, ja esimerkiksi Hemsö rakennuttaa kaupungille parhaillaan uutta päiväkotia Herttoniemeen. Tavoitteena on hajauttaa kiinteistösalkun riskejä, sanoo yksikön päällikkö Jarmo Raveala Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta.

– Vallilan ala-asteen hankkeesta saamme arvokasta tietoa siitä, miten vuokramalli perusparannuskohteessa vertautuu muihin toteutusmuotoihin. Vallilan ratkaisu on meille myös taloudellisesti kilpailukykyinen, Raveala sanoo. Perusparannustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2025 alussa ja opetuksen käynnistyä uudistetuissa tiloissa syyslukukaudella 2026.