Valtion kiinteistöjen energiakuluista 12 miljoonan säästöt

Senaatti-konsernin viime vuonna toteuttama energiansäästöohjelma valtion tiloissa ylitti sille asetetut tavoitteet, ja säästöä saatiin jopa odotettua enemmän. Lämpöä ja sähköä säästettiin vuoden 2023 loppuun mennessä lähes 100 000 MWh, mikä vastaa noin 12 miljoonan euron säästöä energiakustannuksissa. 

Senaatti käynnisti lokakuussa 2022 energiansäästöohjelman tilanteessa, jossa uhkana oli energian riittävyys ja energiakustannukset olivat nousseet rajusti. Energiansäästötoimia toteutettiin nopealla aikataululla noin tuhannessa valtion rakennuksessa. Merkittävin osa säästöistä tuli talotekniikan ja sisälämpötilan säädöillä.  

Ennen ohjelman käynnistämistä tehtyjen laskelmien pohjalta arvioitiin, että energiaa olisi mahdollista säästää noin 50 000 MWh – 75 000 MWh. Vuoden 2023 loppuun mennessä energiaa oli säästetty lähes 100 000 megawattituntia (MWh) eli 100 000 000 kilowattituntia (kWh). Määrä vastaa arviolta noin 12 000 kerrostalokaksion vuosikulutusta ja 12 miljoonan euroa säästöä.  

Energiansäästötoimissa huomioitiin kohteiden ja niiden käytön ominaispiirteet. Esimerkiksi toimistoissa lämpötila pidettiin vähintään 20,5 asteessa, mutta varastotiloissa ja autohalleissa lämpötilaa laskettiin enemmän. Turvallisuusviranomaisten ympäri vuorokauden käytössä olevissa tiloissa ja majoitustiloissa energiansäästötoimia tehtiin vain mahdollisuuksien mukaan.