Vallila
Kuva: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, Tiia Ettala

Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteita saa nyt kommentoida

Helsingin kaupunki laatii Vallilan toimitila-alueelle suunnitteluperiaatteita, joiden avulla ohjataan tulevaa alueen kehitystä. Suunnitteluperiaatteita voi kommentoida Kerro kantasi-palvelussa 27.3. mennessä.

Kuva: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, Tiia Ettala

Helsingin tavoitteena on, että Vallilan toimitila-alue tunnetaan omaleimaisena yritysten, palvelujen ja kulttuuritoiminnan sijaintipaikkana. Ajallisesti kerrostunut, monipuolinen rakennuskanta on alueen tärkeä, näkyvä identiteettitekijä. Aluetta kehitettäessä mahdollistetaan nykyisten toimintojen jatkumista ja kasvua sekä uuden yritystoiminnan sijoittumista alueelle.

Vallilan toimitila-alueen tiivistyessä on tarkoitus, että alueen omaleimainen kaupunkikuva vahvistuu laadukkaalla ja kiinnostavalla arkkitehtuurikerrostumalla. Kestävyys ja resurssiviisaus
ovat tärkeitä lähtökohtia alueen kehittämisessä. Rakennusten purkamista vältetään ja olemassa olevaa rakennuskantaa hyödynnetään muutoksissa ja uusissa käyttötarkoituksissa.

Suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on, että toimitila-alue yhdistyy tulevaisuudessa nykyistä paremmin ympäröiviin alueisiin ja on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Siihen tarvitaan
monipuolisempaa jalankulun verkostoa ja suorempia reittejä, jotka parantavat toimitilojen ja palveluiden saavutettavuutta.
Suunnitteluperiaatteet perustuvat Helsingin yleiskaavan 2016 ja Helsingin kaupunkistrategian tavoitteisiin. Toimitila-alueen kehitystyössä on ollut mukana alueen toimijoita ja kiinteistönomistajia. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee periaatteita keväällä 2022. Lautakunnan hyväksynnän jälkeen periaatteet ohjaavat Vallilan toimitila-alueen jatkosuunnittelua ja toimivat alueen kaavamuutosten ja muiden kehittämishankkeiden pohjana.