Vahanen: ohjelmisto betonin kuivumisaikojen arviointiin

Vahanen Rakennusfysiikka Oy on kehittänyt Suomen Betoniyhdistys ry:lle ohjelmiston, jonka avulla voidaan tehdä betonirakenteiden kuivumisaika-arvioita sekä päällystettävien rakenteiden riskiarvioita. by 2020 Betonin kuivumisaika-arvio -ohjelmisto korvaa aiemmin käytössä olleen excel-pohjaisen työkalun. Ohjelmiston ennakkoversio on jo tilattavissa testikäyttöön Betoniyhdistykseltä, kaupalliseen käyttöön se tulee vuodenvaihteessa.

Ohjelmakehityksessä on ollut mukana betoniyhdistyksen kokoama ohjausryhmä (Rakennusteollisuus RT, Betoniteollisuus sekä Lattian- ja Seinänpäällysteliitto) sekä Vahasen alikonsulttina ohjelman käyttöliittymän ja toiminnallisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa Paju Applications.

Ohjelmiston kuivumisaika-arvion avulla työmailla voidaan entistä paremmin arvioida, miten työmaaolosuhteet vaikuttavat betonin kuivumiseen. Päällystämisen riskiarviolla voidaan puolestaan tarkastella, miten kosteus jakaantuu päällystämisen jälkeen, ja nouseeko kosteus päällysteen alla vaurioitumisen kannalta kriittisen korkeaksi.

Ohjelmiston kehittämisessä on hyödynnetty Vahanen Rakennusfysiikan betonilaboratorion osaamista. Itse ohjelmiston kehitys kesti noin vuoden. Ennakkoversiosta saadun palautteen perusteella ohjelmistoa kehitetään edelleen.

Ohjelmisto antaa aika-arvion, jonka lisäksi tarvitaan työmaalla tehtyjä mittauksia.

Lisätietoja:

http://www.betoniyhdistys.fi/julkaisut/betoniohjelmat/by-2020-betonin-kuivumisaika-arvio.html