Puurakentamisen WHEMBY-konsepti

FCG Finnish Consulting Groupin kehittämä uudenlainen ekologisen puurakentamisen konsepti WHEMBY (Wooden Housing Energizing My Backyard) soveltuu erityisesti kerrostalojen pysäköintialueiden kehittämiseen. Keskeisenä ajatuksena on, että taloyhtiön on helpompi tehdä päätös täydennysrakentamisesta, kun rakentaminen ei vaadi yhteisiä keskitettyjä pysäköintiratkaisuja.

WHEMBY mahdollistaa täydennysrakentamisen ja pysäköinnin yhdistämisen. Rakennukset suunnitellaan siten, että olemassa olevat pysäköintipaikat muutetaan autosuojaksi uuden rakennuksen avoimeen pohjakerrokseen. Pysäköintitila voidaan myöhemmin muuttaa asuintilaksi taloyhtiön pysäköintitarpeen muuttuessa. Rakentamisessa hyödynnetään puuta sekä uusiutuvia energiamuotoja, erityisesti aurinkoenergiaa.

Konseptia on kehitetty yhdessä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennuttavan A-Kruunu Oy:n sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kanssa tutkimalla teknisiä reunaehtoja ja kustannuksia käyttäen esimerkkinä lähiölle tyypillistä kerrostalotonttia.

WHEMBY-konseptin mukaisia kustannustehokkaasti valmistettujen tilaelementtien suunnitelmia on kehitetty yhteistyössä Woodcomp Oy:n kanssa, ja A-Kruunu harkitsee parhaillaan pilottikohteen jatkosuunnittelua.

Lisätietoja: www.fcg.fi