Kuva: SRV

Uudenkaupungin Wintteri on harjassa

Uudenkaupungin monitoimijatalo Wintteri on kaupungin historian suurin investointi: noin 90 miljoonaa euroa. SRV rakentaa hanketta elinkaarimallilla, jossa se vastaa myös rakennuksen ylläpidosta 20 vuoden ajan.

Kuva: SRV

Monitoimijatalo Wintteriin tulee tilat perusopetuksen, lukion, varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen tarpeisiin sekä puitteet liikuntapalveluille, työväenopistolle ja musiikkiopistolle. Saman katon alle tulee myös liikuntahalli ja uimahalli. Wintterin pinta-ala on kaikkiaan 22 600 bruttoneliömetriä, joista oppimisen ja kasvun tilat ovat 13 000 ja liikuntatilat 9600 bruttoneliömetriä. Päivittäisiä käyttäjiä arvioidaan olevan noin 1700.  

Työmaa käynnistyi purkutöillä vuoden 2022 tammikuun lopulla, ja rakennuksen peruskivi muurattiin kesäkuussa 2022. Rakennuksen perustusvaiheessa oppimistiloihin asennettiin SRV:n mukaan 3000 betonielementtiä ja uimahalli toteutettiin pääosin paikallavalutyönä. Työ on nyt edennyt sisätiloissa talotekniikan asentamiseen ja tasoitus- ja maalaustöihin sekä ulkona julkisivutöihin. 

SRV toteuttaa hankkeen 20 vuoden elinkaarimallilla.

– Otamme maalämmön käyttöön jo rakennusvaiheessa, jolloin työmaan lämmitys hoituu energiatehokkaasti. Poraamme maalämpökaivot kesän aikana ja teemme rakennuksessa valmistelevat toimenpiteet maalämmön käyttöönottoa varten syksyn aikana. Olemme onnistuneet hyvin myös rakennustyön aikaisessa kierrättämisessä sekä työturvallisuudessa, projektipäällikkö Eerik Leivo SRV:ltä kertoo.

– Hankkeen eräs tärkeimmistä kriteereistä tarjouspyyntövaiheessa oli ympäristövastuullisuuden mahdollisimman hyvä toteutuminen rakentamisen ja erityisesti rakennuksen ylläpidon aikana. Tässä SRV on onnistunut erinomaisella, jopa odotettua paremmalla tavalla,  Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari toteaa.