Kuva: Pekka Vuola

Turun toripaviljongit on Vuoden Teräsrakenne

Teräsrakenneyhdistykselle lähetettyjen ehdotusten joukosta Vuoden 2022 Teräsrakenne -palkinnon voittajaksi on valittu Turun toripaviljongit. Niiden arkkitehtuurista ovat vastanneet Schauman Arkkitehdit sekä Schauman & Nordgren Architects. Pääurakoitsijana oli Rakennustoimisto Jussit Oy.

Kuva: Pekka Vuola

Turun toripaviljongeissa palkintolautakuntaa ihastutti paviljonkien keveys, joka syntyy oivaltavalla lasin, puun ja teräksen yhdistelyllä. Paviljongit edustavat hyvin myös kestävän kehityksen arvoja, sillä niiden ja koko torialueen lämmitys tapahtuu teräksisten energiapaalujen avulla, palkintolautakunta toteaa.

Turun toripaviljongit liittävät torin alla olevan pysäköintilaitoksen kaupunkitilaan. Paviljonkirakennukset sijaitsevat kauppatorin reunoilla ja rajaavat torin suurta kaupunkitilaa pienempiin osakokonaisuuksiin. 

Toripaviljonkien arkkitehtisuunnittelusta ovat vastanneet pääsuunnittelijana toiminut Jari Tschernij Schauman Arkkitehdeista sekä työryhmä Ted SchaumanKristian Kontula ja Jonas Nordgren Schauman & Nordgren Architects’istä.

Rakenteellisesti paviljongit ovat osa maanalaisen Toriparkki-paikoituslaitoksen betonirakennetta porrashuoneiden osalta, jotka nousevat paviljonkien sisällä toritasolle. Porrashuoneet, hormit, keittiöt ja muut tekniset tilat sijaitsevat umpinaisten puurunkojen sisällä. Paviljonkien kattorakenteet ovat jatkumo puurungoille.

Toripaviljonkeihin sijoittuu porrashuoneiden ja teknisten tilojen lisäksi ravintola- ja liiketiloja. Ravintolasalien kevyt ilme saatiin toteutumaan käyttäen hoikkia teräspilareita, jolloin näkymät saatiin maksimoitua.

Rakennuksen sivuille haluttiin pitkät räystäsulokkeet suojaisan ulkotilan saavuttamiseksi. Räystäslinjalle tavoiteltiin hoikkaa ja eleganttia visuaalista ilmettä, jotta kattorakenteesta ei tulisi lian raskas. Rakennuksen talotekniikka piti saada mahtumaan pieneen tilaan katon kantavien rakenteiden väliin. Kaikkien näiden tavoitteiden toteuttamiseksi valittiin rakennuksen pysty- ja vaakarakenteiden runkomateriaaliksi teräs. Teräsrakenteet toimitti VMT Steel Oy.

Rakennusten geometrian vuoksi rakennesuunnittelija Sweco Rakennetekniikka Oy hyödynsi parametrista suunnittelua mallinnuksessa ja laskentamallien luonnissa. Rakennesuunnittelusta on vastannut Swecon Turun-toimisto. 

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävän lämmitysjärjestelmän ytimenä ovat SSAB Europen toimittamat teräksiset energiapaalut, jotka valittiin kohteeseen suunnittelutoimisto nollaE:n tekemän energiaratkaisujen tehokkuuslaskelman pohjalta. Järjestelmässä ideana on varastoida kesällä lämpöä torin alapuoliseen maaperään ja hyödyntää lämpö talvella toriparkin, torialueen että toripaviljonkien lämmittämiseen. 

Vuoden Teräsrakenne -palkinnon valitsi palkintolautakunta, johon nimittävät jäseniä muiden muassa SAFA, RIL ja RIA, ja jonka puheenjohtajana toimi tänä vuonna arkkitehti SAFA Juho Grönholm Arkkitehtitoimisto ALA Oy:stä.