Pihlajaniemen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota  kortteleiden välisiin katualueisiin ja jalankulkuympäristöön. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Turun Pihlajaniemen toteuttaminen voi alkaa

Turun Heikkilän kasarmialueen viereen suunniteltavan Pihlajaniemen asemakaava tulee voimaan korkeimman hallinto-oikeuden hylätessä sitä koskeneen valituksen. Näin kaupunginosan toteuttaminen Turun ydinkeskustan jatkeeksi voi alkaa.

Pihlajaniemen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota  kortteleiden välisiin katualueisiin ja jalankulkuympäristöön. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Asemakaava käsittää tulevan asuinalueen pohjoisosan ja mahdollistaa asuntojen rakentamisen 2 500–3 000 asukkaalle. Alueen ensimmäisille asuinkerrostalokortteleille on valittu jo toteuttajat tontinluovutuskilpailun kautta. Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi voivat katujen, puistojen ja kunnallistekniikan tarkempi suunnittelu ja toteutus alkaa. Ensimmäisten asuinrakennusten rakentaminen käynnistyy arviolta 2026. 

Senaatti-kiinteistöt, alueen maanomistajana, järjesti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa laatu- ja hintakilpailun kolmen asuinkorttelin toteuttamisesta syksyllä 2020. Kilpailutöiden kautta haettiin ratkaisua siihen, miten umpikorttelista saadaan vaihtelevien rakennusten ja polveilevan korttelirakenteen kautta ihmisläheinen ja jalankulkijoille ystävällinen ympäristö. 

Aloituskortteleiden toteuttajiksi valittiin Pohjola Rakennus Oy Suomi, Rakennusliike Lapti Oy, YH Kodit Oy sekä Skanska Talonrakennus Oy. A-Kruunu Oy rakentaa alueelle valtion tukemia vuokra-asuntoja. 

Pihlajaniemen kokonaissuunnitelma perustuu laajan Katanpään puistoalueen ympärille rakennettaviin umpikortteleihin. Yksi kortteli muodostuu useasta erilaisesta rakennuksesta, joiden korkeudet vaihtelevat. Rakennukset ovat sävyiltään lämpimiä ja maanläheisiä, ja rakennusten vaihtelevat kattomuodot tuovat elävyyttä ympäristöön. Vaikka rakentaminen on tiivistä, korttelirakenne mahdollistaa aurinkoiset, suojaiset ja vehreät korttelipihat. 

Erityistä huomiota on kiinnitetty myös kortteleiden välisiin katualueisiin ja jalankulkuympäristöön. Jalankulkijalla riittää alueella katseltavaa, koska katutasoon tuovat elävyyttä moninaisten rakennusten lisäksi liiketilat ja asuntojen pienet etupihat.  Pihlajaniemen kortteleita voidaan pitää jonkinlaisena vastakohtana yksittäisille toisistaan erillään oleville tornimaisille taloille, joiden ympäristöä on vaikeampaa suunnitella miellyttäväksi. 

Pihlajaniemen alue tulee tarjoamaan virkistysmahdollisuuksia ja palveluita myös ympäröivien alueiden asukkaille. Alueen eteläosa ja rannat suunnitellaan myöhemmässä vaiheessa.