Kuva: Hansakortteli

Turun Hansakortteli energiatehokkaammaksi

Uudistuva Hansakortteli pienentää hiilijalanjälkeään panostamalla energiatehokkuuteen. Hansakortteli on asettanut tavoitteekseen vähentää energiankulutustaan vuodessa noin 230 kerrostaloasunnon verran. Hankkeen toteuttaa talotekniikan asennus- ja palvelukumppani Assemblin.

Kuva: Hansakortteli

Hansakortteli teetti meneillään olevan uudistushankkeen yhteydessä energiaselvityksen. Aktiivisen ympäristöohjelman ansiosta kiinteistön energian kulutuskehitys on edennyt jo useiden vuosien ajan vihreämpään suuntaan. Eri-ikäisistä kiinteistöistä koostuva Hansakortteli vaatii silti suuremman hankkeen aloittamisen hukkaenergian leikkaamiseksi.

– Meille on tärkeää tehostaa energian käyttöä ja vähentää kasvihuonepäästöjä pitkäaikaisesti kustannustehokkaalla tavalla. Olemme kehittäneet energiatehokkuutta aiemmin kiinteistökohtaisesti, mutta nyt pyrimme saamaan kaikki Hansakorttelin kiinteistöt toimimaan synergisesti. Kiinteistöjen uusi omistusrakenne mahdollisti hankkeen käynnistämisen, Hansakorttelin kiinteistöpäällikkö Petri Honkasalo taustoittaa.

Harppaus kohti vihreämpää tulevaisuutta 

Hansakorttelin energiansäästötavoitteet ovat kunnianhimoiset. Kaukolämmön osalta tavoitellaan yli neljänneksen, sähkön osalta yli viidenneksen ja kaukokylmän osalta noin kymmenyksen vuosisäästöä. Samalla parannetaan kauppakeskuksen lämmityksen ja ilmastoinnin hallittavuutta.

Säästyvä energiamäärä vastaa noin 230 kerrostaloasunnon vuotuista energiantarvetta. Hiilidioksidipäästöjen osalta tämä tarkoittaa noin 1 040 000 kg vähennystä vuodessa, mikä vastaa noin 330 auton vuosipäästöjä.

Energiatehokkuushankkeen toteuttajaksi valittiin taloteknisiä ratkaisuja tarjoava Assemblin, joka on toteuttanut useita vastaavia hankkeita. Valintaan vaikutti Assemblinin aikaisempien vastaavien hankkeiden tulokset ja monipuolinen rakennusautomatiikan sekä kiinteistön modernisoinnin osaaminen.

– Hankkeessa tullaan edistämään lämmöntalteenoton entistä parempaa hyödyntämistä. Keskitymme myös modernisoimaan ilmanvaihtoa, parantamaan tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toimintaa ja hyvien olosuhteiden toteutumista lähinnä rakennusautomaation avulla. Hankkeesta tekee haastavan Hansakorttelin eri osien suuri ikähaitari sekä niiden keskenään erilaisten teknisten ratkaisujen yhteensovittaminen, Assemblinin myyntijohtaja Pekka Ervasti kertoo.


Turun Hansakortteli on Suomen rakastetuin kauppakeskus (Helsingin Sanomat, 14.2.2016). Hansakorttelin myynti vuonna 2017 oli noin 227 miljoonaa euroa ja kävijämäärä noin 12,4 miljoonaa. Hansakorttelissa toimii yli 130 yritystä. 

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani kiinteistön koko elinkaaren ajaksi. Assemblin asentaa, huoltaa ja suunnittelee LVISAK-järjestelmiä sekä toteuttaa energiatehokkuus- ja linjasaneerausprojekteja. Assemblinin ammattilaiset tarjoavat asiakkaille sekä osaamista, että vuosien kokemusta taloteknisten ratkaisujen osalta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Liikevaihto on noin 800 miljoonaa euroa, ja Assemblinilla työskentelee melkein 6 000 työntekijää yli sadalla paikkakunnalla Pohjoismaissa.