tukes
Kuvan rakennus ei liity tapaukseen. Kuva: Pixabay

Tukes selvittää Tikkurilan onnettomuusparvekkeen kaiderakennetta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan Tikkurilan parveketurmasta on ollut ennenaikaisia tulkintoja julkisuudessa. Parvekkeen kaiderakenteiden testaukset ovat kesken, joten niiden vaatimustenmukaisuudesta voidaan kertoa vasta testausten valmistuttua. Poliisi tutkii onnettomuutta, ja Tukesin roolina on selvittää kaiderakenteiden osuus tapaukseen. 

tukes
Kuvan rakennus ei liity tapaukseen. Kuva: Pixabay

Tikkurilassa tapahtui kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa henkilö putosi seitsemännen kerroksen parvekkeelta, kun parvekkeen lasinen kaiderakenne petti. Tukes sai tapauksesta tiedon poliisilta. Tukesin rooli viranomaisena on rakennustuotteiden markkinavalvonta, ja kaiderakenne on myös tällainen valvottava rakennustuote. 

Tukes ei valvo rakentamista, rakennusten suunnittelua, tuotteiden asentamista eikä niiden käyttöä tai huoltoa. Nämä asiat kuuluvat rakennusvalvontaviranomaisille ja kiinteistön omistajille. Rakennusvalvonta on asettanut Tikkurilan onnettomuuskohteen parvekkeet käyttökieltoon siksi aikaa, kun kaiderakenteen vaatimustenmukaisuutta selvitetään.

Tukesin selvityksissä tutkitaan parvekkeen kaiderakenteen ja lasien turvallisuutta

–   Selvityksissä tutkitaan, täyttääkö kyseinen kaiderakenne sitä koskevat vaatimukset, jotka tulevat lainsäädännöstä ja standardeista. Tulokset valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä, jolloin voimme antaa asiasta tarkempaa tietoa, sanoo ylitarkastaja Petri Kulmala Tukesista.

Kaiderakenteiden turvallisuutta selvitetään hyvin monipuolisesti: kaiteen rakennesuunnitelmista teetetään vertailulaskelma, jonka tarkoituksena on selvittää, onko kaiderakenne suunniteltu tuotetta koskevien laskentamenetelmien ja ohjeiden mukaisesti.  Mallinnuksen avulla selvitetään, miten kyseinen kaiderakenne kestää kuormia ja mikä lasin paksuuden pitäisi olla, jotta se täyttää kyseisessä kohteessa sille asetetut vaatimukset. Lisäksi vastaavan tyyppiselle alumiinilasikaiteelle tehdään testauslaboratoriossa EN 12600:n mukainen iskunkestävyyskoe, jolla tarkastellaan näytteiksi otettujen lasien kestävyyttä sekä lasien kiinnitystä alumiinikaiderunkoon. Tässä kokeessa lasikaidetta testataan erikokoisilla törmäyskuormilla.

Tukes valvoo markkinoilla olevia rakennustuotteita riskiperusteisesti. Tukes ei ennakkotarkasta tuotteita eikä anna niille ennakkohyväksymisiä. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa siitä, että rakennus suunnitellaan säädösten mukaisesti. Rakennustuotteen valmistaja vastaa siitä, että tuote valmistetaan sitä koskevien vaatimusten mukaisesti, Tukes toteaa.