Kuvan rakennus ei liity Tukesin tutkimuksiin. Kuva: Benjamin Brandt/ Pixabay

Tukes selvittää parvekekaidejärjestelmien turvallisuutta

Vantaan Tikkurilassa tapahtui maaliskuussa 2023 kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa nuori henkilö putosi alas 7.kerroksen parvekkeelta, kun parvekkeen kaiteen lasiosa petti. Tukes on käynnistänyt markkina­valvontahankkeen eri parvekekaide­järjestelmien turvallisuudesta.

Kuvan rakennus ei liity Tukesin tutkimuksiin. Kuva: Benjamin Brandt/ Pixabay

Tukes alkoi onnettomuuden jälkeen markkinavalvontaviranomaisena selvittää kyseisen parvekkeen kaidejärjestelmän vaatimustenmukaisuutta. Tukes ei ole tutkinut itse onnettomuus­tapausta, vaan sitä tutki poliisi. Tukes on teettänyt testejä ja laskelmia Tikkurilan onnettomuus­parvekkeen kaide­järjestelmille ja tulokset on luovutettu rakennus­valvonnalle sekä poliisille. Tukes ei julkaise raporttia onnettomuus­parvekkeen testauksista.

Tukes kertoo käyneensä aktiivista keskustelua onnettomuuden jälkeen ja tutkinnan aikana tuotteen valmistajan ja muiden sidosryhmien kanssa. Tukes on myös teettänyt onnettomuus­kaiteeseen liittyvät vertailulaskelmat ja tehnyt tuotteelle heiluritestin.

– Tikkurilan parvekekaide­järjestelmän ominaisuuksia ja vaatimusten­mukaisuutta selvitettäessä on tullut esille asioita, joiden johdosta Tukes on tullut siihen tulokseen, että lasien mitoitusta sekä siitä annettuja ohjeistuksia tulee tarkastella laajemmin yhdessä koko toimialan, sidosryhmien ja valmistajien kesken, sanoo ryhmäpäällikkö Lauri Walden Tukesista.

– Tavoitteena tulisi olla, että toimialalle luodaan yhtenäinen ja selkeä mitoitus- ja testaus­käytäntö. Kaide­järjestelmät mitoitetaan ja suunnitellaan kohde­kohtaisesti. Tällä hetkellä kokeellisten ja laskennallisten mitoitusten keinoin saatetaan päätyä hyvin erilaisiin mitoitus­tuloksiin ja mitoittamisen keskinäiset erot eri menetelmin ovat suuria, jos lasin lujuus­laskentaan liittyviä standardeja ei lueta oikein. Kokeellisen ja laskennallisen ristiriidan selvittäminen on vienyt paljon aikaa, mutta toimii pohjana kehittää lasien mitoitusta yhtenäiseksi, Walden toteaa.

Tukes muistuttaa, että se ei päätä rakennusten parvekkeiden asettamisesta käyttö­kieltoon tai anna lupaa ottaa niitä käyttöön, vaan näissä asioissa toimivaltainen viranomainen on kyseisen kunnan rakennusvalvonta.