Kuva: Mote Oo/Pixabay

Tukes: Pistorasiaan kytkettävä aurinkopaneeli on laiton

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan Suomessa on markkinoilla aurinkopaneeleita, joita mainostetaan helposti käyttöönotettaviksi pistotulpan kautta. Aurinkopaneelien tuottama sähkö syötetään käyttöön suoraan asunnon tavanomaisen pistorasian kautta. Tällaista laitetta ei saa käyttää Suomessa; se on laitonta ja siitä voi olla vaaraa, Tukes toteaa.

Kuva: Mote Oo/Pixabay

Tukesin mukaan laitteita on kaupan Suomessa, ja niitä saa tilattua verkkokaupoista myös ulkomailta.

– Älä osta tällaista laitetta, koska sitä ei saa käyttää Suomessa, sanoo ylitarkastaja Sakari Hatakka Tukesin sähkölaitteistot-ryhmästä.

Pistotulppaliitännän käyttö aurinkosähköjärjestelmissä on suomalaisen asennusstandardin turvallisuusvaatimusten ja sähköturvallisuuslain vastaista.

Turvallisuusvaatimusten vastainen sähköasennus tai sähkölaitteen käyttö voi pahimmillaan aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaraa asukkaalle itselleen, kiinteistössä tai jakelu­verkossa sähkötöitä tekevälle henkilölle sekä pelastuslaitos­ammattilaiselle, Tukes sanoo.

Tukesin mukaan kiinteistöjen sähköverkot on mitoitettu ja rakennettu niin, että sähkö syötetään yleisestä sähkönjakeluverkosta jakokeskukselta sähköpiireille, ryhmäjohdoille ja edelleen mm. pistorasioille ylivirtasuojien, sulakkeiden suojaamana. Jos piiriä syötetään suojalaitteen ohi esimerkiksi pistorasiasta, ei turvallisuuden kannalta olennainen ylivirtasuojaus toimi suunnitellusti, ja johto ja piiri saattavat ylikuormittua.

Aurinkosähköjärjestelmä pitää pystyä erottamaan yleisestä jakeluverkosta, Tukes toteaa. Erotuslaitteen on oltava jatkuvasti yleisen jakeluverkon haltijan käytettävissä. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmästä pitää ilmoittaa varoitusmerkillä, jotta varmistetaan kiinteistössä sähköverkkoa huoltavien ja pelastusalan ammattilaisten turvallisuus.

Tukesin mukaan laitteet ovat päässeet markkinoille, koska viranomaiset eivät tarkasta tai hyväksy sähkölaitteita, ennen kuin ne tulevat markkinoille. Valmistajat ja maahantuojat vastaavat siitä, että tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Ruotsissa viranomaiset ovat kieltäneet joitain vastaavia tuotteita. Suomessa Tukes ei ole tutkinut tuotteiden vaatimustenmukaisuutta, koska pistorasian kautta kytkettäviä aurinkopaneeleita ei saa Suomessa käyttää. Myynnissä on monenlaisia laitteistoja, ja osan niistä voi ottaa käyttöön myös muuten kuin pistotulpan kautta, eli niin, että sähköalan ammattilainen tekee asennuksen, joka täyttää kaikki sähköverkkoon liitettävää aurinkosähköjärjestelmää koskevat vaatimukset, Tukes sanoo.