Suunnittelualue sijoittuu tulevan tornialueen edustalle pääradan länsipuolella ja se rajautuu Veturitiehen. Kuva: Sitowise

Toralinnan alueen suunnitteluperiaatteita voi kommentoida

Helsingin Keski-Pasilan Veturitallinpihasta halutaan toiminnallisesti monipuolinen alue, jonka keskeisenä osana on kaupunginosapuisto. Kaupunkilaisilta toivotaan ideoita Veturitallinpihan tulevaisuudesta.

Suunnittelualue sijoittuu tulevan tornialueen edustalle pääradan länsipuolella ja se rajautuu Veturitiehen. Kuva: Sitowise

Veturitallinpihalla on nyt aidattu ratapiha-alue, vuonna 1899 rakennettu punatiilinen asuinrakennus Toralinna, Veturitallit-juhlatila sekä huoltoasema.

Alueen tulevaisuus on herättänyt suurta mielenkiintoa, kun kaupunkirakenne sen ympärillä tiivistyy Keski-Pasilan suurten rakennusprojektien myötä. Ratapiha-aluetta on poistunut, Veturitie on rakennettu ja kauppakeskus Tripla toimistoineen ja asuntoineen on lähes valmis. Ratapihakortteleita rakennetaan parhaillaan ja läntistä Trigoni-tornialuetta kaavoitetaan. 

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat tulevaisuudessa tarkempaa asemakaavoitusta. Suunnitteluperiaatteissa Veturipihan alue on julkista ja kaikille avointa, kaupunginosapuisto on alueen keskeisin toiminto ja nykyistä toimintaa halutaan vahvistaa kulttuurin ja luovan työn keskittymänä. Ratapiha-aluetta pyritään supistamaan. Alueelle ei tule ajoneuvoliikennettä huoltoajoa lukuun ottamatta. Suunnittelualue on jaettu yhdeksään osa-alueeseen, joista puistoalue sitoo kaikki alueet yhteen. 

Suunnitteluperiaatteiden kattavaan aineistoon voi tutustua ja kertoa näkemyksensä Kerro kantasi -palvelussa 24.5.–13.6.2021. Suunnitteluperiaatteet viedään kaupunkiympäristölautakuntaan hyväksyttäväksi syksyllä 2021.