LVI ja sähkö ovat yhdessä työmailla ja nyt myös Talotekniikkaliitossa valvomassa etujaan. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Talotekniikkaliitto haluaa lisää näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa alan toimijoille

LVI-urakoitsijoiden LVI-TU ja sähköurakoitsijoiden STUL ovat ryhtyneet Talotekniikkaliiton ensimmäisiksi jäseniksi hoitamaan talotekniikka-alan edunvalvontaa yhteisin voimin. Tarkoitus on nostaa alan profiilia ja päästä vaikuttamaan aiempaa voimakkaammin lainsäädäntöön ja alan koulutuksen kehittämiseen. 

LVI ja sähkö ovat yhdessä työmailla ja nyt myös Talotekniikkaliitossa valvomassa etujaan. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Vuosia, jos ei vuosikymmeniä, ovat talotekniikka-alan toimijat todenneet, että alan merkitys suomalaiselle rakentamiselle ja Suomen kansantaloudelle on paljon suurempi kuin alan näkyvyydestä ja vaikutusmahdollisuuksista voisi päätellä.

Heikki Pesu. Kuva: Are

Talotekniikka-alan omien arvioiden mukaan talotekniikkamarkkina on 8,5 miljardin euron kokoinen ja ala työllistää 40 000 henkilöä.  Talotekniikan osuus rakennuksen kustannuksista on 14 – 33 prosenttia rakentamisen aikana ja 95 prosenttia käytön aikana.  

Alalla on paljon järjestöjä, jotka ovat vuosien mittaan miettineet mahdollisuuksia hartioiden leventämiseen yhteistyöllä. Talotekniikkaliitto perustettiin 1990-luvun lopulla alustaksi yhteistyölle, mutta silloin yhteistyöajatukset eivät muuttuneet teoiksi. 

Nyt Talotekniikkaliitto on otettu pöytälaatikosta, ja talotekniikkaurakoitsijoiden liitot LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ovat sen ensimmäiset jäsenet. 

Mika Hokkanen. Kuva: Talotekniikkaliitto

Liittojen liittokokoukset hyväksyivät yhteistyöorganisaation vuonna 2019, sen jälkeen liittojen hallitukset ovat työskennelleet yhteisen strategian ja toimintasuunnitelman luomiseksi. 

– Lähdemme harkituin askelin viemään yhteistyötä eteenpäin, Talotekniikkaliiton toimitusjohtajaksi nimitetty STULin toimitusjohtaja Kai Puustinen toteaa. Varatoimitusjohtajaksi on valittu LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen.

Puustinen ja Pesu toteavat, että uuteen liittoon voi tulla myöhemmin muitakin jäseniä.

– Näin lähellä emme ole olleet koskaan ennen, Talotekniikkaliiton ja LVI-TU:n puheenjohtaja Heikki Pesu kommentoi kahden urakoitsijajärjestön yhteistyötä.

– Lähdettiin asennustekniikka kärkenä liikkeelle. Liiton on mahdollista laajentua, Pesu sanoo.

Kai Puustinen: Kuva: Talotekniikkaliitto

Talotekniikkaliitossa pääpaino on elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa.  Työmarkkina-asioissa LVI-TU ja STUL jatkavat entiseen tapaan omina järjestöinään. 

Puustisen ja Pesun mukaan Talotekniikkaliitto haluaa olla alan tunnetuin toimija ja keskeinen vaikuttaja alan lainsäädännössä ja koulutuksen kehittämisessä. 

Uusi liitto ottaa hoitaakseen myös LVI- ja sähköurakoitsijoille suunnattuja yhteisiä koulutuksia; ensimmäisenä on tarjolla kilpailuoikeuden verkkokurssi. 

LVI-TU ja STUL jatkavat omaa toimintaansa entisin työntekijöin ja entisissä tiloissaan. STUL on kuitenkin myymässä omaa toimitaloaan Espoon Leppävaarassa. 

– Sitten kun mietitään uusia tiloja, LVI-TU:n on tarkoitus tulla samoihin tiloihin, Kai Puustinen kertoo.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:llä on noin 2800 jäsenyritystä ja 16 alueosastoa. STULin urakoitsijajäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4,5 miljardia euroa. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:llä on 330 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,6 miljardi euroa.

Teksti: Jaana Ahti-Virtanen