Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Talotekniikka-alan suhdannenäkymät synkkenivät

Talotekniikkaliiton suhdannekyselyyn vastanneiden yritysten mukaan Ukrainan sota varjostaa talotekniikka-alan tulevaisuuden odotuksia. Uudisrakentaminen hiipuu eivätkä kaikki usko korjausrakentamisenkaan kasvuun. 

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Talotekniikkaliitto toteutti talotekniikka-alan suhdannekyselyn LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenistölle 31.8.-12.9.2022. Kyselyyn vastasi 248 yritystä.

Lähes 70 % vastaajista ennakoi asuntojen uudisrakentamiseen reilua notkahdusta. Noin 60 % vastaajista uskoo toimisto- ja liiketilojen rakentamisen vähenevän. Keski-Pohjanmaalla teollisuusrakentamisen ja julkisen rakentamisen kehitysodotukset ovat positiivisimpia.

– Saldoluvuilla mitattuna ollaan lähes Euroopan velkakriisin tasoisissa tunnelmissa. Sodan vaikutukset vahvistavat tuotannon laskuodotuksia, joita osattiin jo odottaa lupakehityksen perusteella erityisesti asuntotuotannossa. Isoimmat toimijat näkevät tämän kehityksen kaikkein voimakkaimmin, toteaa Talotekniikkaliitto ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen.  

Myös korjausrakentamisen odotetaan vähentyvän kaikilla osa-alueilla. Asuntojen remontointinäkymät ovat hieman muita osa-alueita positiivisempia. Päijät-Hämeen yritykset sekä valtakunnallisesti toimivat uskovat jopa kasvuun asuntojen korjausrakentamisessa. Korjausrakentamisen osalta suunnittelijoiden näkymät ovat hieman urakoitsijoita valoisampia.00

Alan tilauskanta on kyselyyn vastanneiden mukaan hieman heikentynyt keväästä, ja seuraavan puolen vuoden aikana laskusuunnan odotetaan jatkuvan. Suurimpien 800

Vastaajista 40 %:lla tarjouspyynnöt ovat vähentyneet, ja tarjouspyyntöjen kasvua ennustaa 15 % vastaajista. Täystyöllistävä tilauskanta on sähkö- ja LVI-urakoitsijoilla 4 kuukautta ja sähkösuunnittelijoilla 6 kuukautta.

Talotekniikkaliiton mukaan energian hinta, tarvikkeiden ja laitteiden hinta sekä niiden saatavuus vaikuttavat liikevaihtoon negatiivisesti. Reilu neljännes kyselyyn vastanneista arvioi liikevaihtonsa kuitenkin kasvavan muun muassa energiatehokkaiden ratkaisujen kysynnän myötä.

– Eniten työmahdollisuuksia nähdään automaatio- ja eristysratkaisuja tarjoavissa yrityksissä. Se osuu yksiin nykyisen maailmantilanteen kanssa: energiatehokkuus on päivän sana ja nimenomaan taloteknisillä ratkaisuilla edesautetaan energiakriisistä selviämistä, toteaa LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen

Kyselyyn vastaajista 76 %  arvioi sodan seurannaisvaikutusten heikentävän yrityksensä kannattavuutta. Vastaajista 16 % odottaa kannattavuutensa kohentuvan. Positiivisimmat odotukset ovat Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Keski-Pohjanmaalla.