Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Talotekniikan suhdannekysely: Juuri nyt vakaat näkymät, mutta…

Sota Ukrainassa ei ennättänyt vaikuttaa talotekniikka-alan uusimman suhdannekyselyn vastauksiin. Alan urakoitsijoilla ja suunnittelijoilla oli vastatessaan näkemys vakaasta loppuvuodesta, jossa korjausrakentamisella on suuri rooli. Rakennusmateriaalien ja työvoiman saatavuus ja maailman rauhattomuus hämärtää näkymiä.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Talotekniikkaliitto toteutti talotekniikka-alan suhdannekyselyn Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n, LVI Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n jäsenkunnille 23.2.-8.3.2022. Kyselyyn vastasi 185 yritystä.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustisen mukaan kyselyn perusteella korona ei ole juuri vaikuttanut alan yritysten liikevaihtoon, mutta henkilöstön ja tuotteiden saatavuuden vaikeudet ovat. Ja vaikka Ukrainan tilanne ei näkynyt kyselyn vastauksissa, Puustinen uskoo sodan vaikuttavan rakentamiseen Suomessakin; työmailla on ollut paljon ukrainalaisia, jotka ovat lähteneet puolustamaan maataan. 

– Kaikki nämä vaikuttavat enemmän kannattavuuteen kuin liikevaihtoon, Puustinen toteaa.

Noin kolmannes vastanneista arvelee kannattavuutensa heikkenevän vuoteen 2021 verrattuna ja 56 % uskoo kannattavuuden pysyvän entisellä tasolla. Kannattavuutensa paranemiseen uskoo 18 % vastaajista. Vastaajista yli 60 % odottaa liikevaihtonsa joko pysyvän ennallaan tai kasvavan viime vuoteen verrattuna. Viimevuotista pienempää liikevaihtoa ennakoi kolmannes vastaajista. 

– Korona jo vaikeutti materiaalituotantoa, eikä epävakaa maailmantilanne tuo varmasti helpotusta. Rakennusmateriaalien toimitusvaikeudet haastavat hankealoitukset, ja hurja hintojen nousu nakertaa urakoitsijoidemme kannattavuutta. Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön ennakointi tarjousvaiheessa onkin äärimmäisen haasteellista, toteaa LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen.

Hokkasen mukaan LVI-urakoinnissa näkymät ovat silti vakaat, alalla on täystyöllisyys ja kasvupotentiaali on selkeä. Eniten kasvupotentiaalia nähdään asuntokorjauksissa, sillä 39 % vastaajista arvioi niiden lisääntyvän. Uusien asuntojen rakentamisessa kasvua odottaa 10 % vastaajista. Kasvua odotetaan myös teollisuusrakentamisessa ja huollossa.

Liikevaihdossa korjausrakentaminen on mennyt selvästi ohi uudisrakentamisen: liikevaihdosta keskimäärin 43 % tulee korjausrakentamisesta, 36 % uudisrakentamisesta ja 21 % huoltotoiminnasta.

Kyselyn perusteella tilauskanta on viime syksystä tähän kevääseen laskenut 25 %:lla, kasvanut 25 %:lla ja pysynyt ennallaan 50 %:lla vastaajista. Täystyöllistävä tilauskanta on keskimäärin 5 kuukautta. Tilauskannan laskua jatkossa odottaa noin 20 % ja tilauskannan kasvua noin 29 % vastaajista. Sähkösuunnittelijoista kukaan ei odota tilauskannan vähenemistä.

Osaavan työvoiman saanti on puhuttanut talotekniikka-alaa pitkään. Työntekijöiden saatavuuden osalta tilanne on heikko 63 %:lla vastaajista ja hyvä alle 2 %:lla. Paremmalta ei näytä ammattitaitoisten toimihenkilöidenkään saatavuus, sillä reilusti yli puolet vastaajista pitää tilannetta heikkona.

– Koulutuksen aloituspaikat ovat täynnä, mutta alalle jää liian pieni osuus aloittaneista. Koulutuksen työelämälähtöisyyteen tarvitaan ryhtiä, Hokkanen toteaa ja kertoo, että nyt on lähdössä liikkeelle hanke, jolla halutaan parantaa alan koulutuksen laatua. 

Myös Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Markku Säkö sanoo, että osaavan työvoiman saatavuus on heikko. Suunnittelupuolella on haettu ratkaisua yritysostoista.

– Kun isot ostavat pieniä, saadaan suunnitteluresurssit tehokkaampaan käyttöön, Säkö toteaa.