Kuva: ramboll.com

Suomen Rambollin liikevaihto 250 miljoonaa euroa viime vuonna

Liikevaihdolla ja tuloksella mitattuna vuosi 2021 oli Ramboll-konsernin mukaan sen historian paras. Konsernin liikevaihto kasvoi 4,4 % 1910,3 miljoonaan euroon (2020: 1 827,3). Tulos ennen liikearvopoistoja oli 114,1 miljoonaa euroa (2020: 91,5). Suomessa liikevaihto kasvoi 250 miljoonaan euroon (2021: 240).

Kuva: ramboll.com

– Olen erittäin tyytyväinen vahvaan tulokseemme vuonna, jona koronapandemia vaikutti edelleen jokapäiväiseen elämäämme. Kiitän kaikkia työntekijöitämme, jotka ovat tehneet erinomaista työtä projektiemme toteuttamiseksi ja asiakkaidemme tukemiseksi näinä haastavina aikoina, sanoo konsernin toimitusjohtaja Jens-Peter Saul

– Suomessa olimme vakaalla uralla toisenakin koronavuonna. Liikevaihtomme ja tilauskantamme kasvoivat vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Nyt haemme parempaa kannattavuutta, sanoo Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Maija Jokela.

Ramboll-konsernin mukaan se vahvisti johtavaa asemaansa uusiutuvan energian ja kehittyvien energiateknologioiden kuten merituulivoiman, Power-2-X-teknologian sekä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin alueilla. Näiden osalta yhtiö sanoo vahvistavansa osaamistaan myös Suomessa.

– Vaikka pandemian aiheuttamat välittömät haasteet ovat nyt vaihtuneet Ukrainan sotaan sekä lisääntyneeseen geopoliittiseen ja taloudelliseen epävarmuuteen, olemme optimistisia vuoden 2022 talousnäkymistä. Vahvan tilauskantamme valossa odotamme kasvun edelleen jatkuvan ja tuloksen paranevan, Jens-Peter Saul sanoo.

Ramboll julkaisi alkuvuonna uuden nelivuotisen strategiansa The Partner for Sustainable Change, minkä mukaan tavoitteena on olla kestävässä kehityksessä johtava kansainvälinen toimija, joka auttaa asiakkaitaan ja yhteiskuntaa siirtymään kohti kestävää tulevaisuutta.

– Kestävä kehitys on ohjenuora ja suunnannäyttäjä kaikelle tekemisellemme. Lupauksemme on olla muutoksen edelläkävijä ja näkemyksellinen kestävän kehityksen kumppani asiakkaillemme, Maija Jokela sanoo.

Yhtiö sanoo keskittyvänsä strategiassaan neljään osa-alueeseen: hiilineutraalisuus, elinvoimaisuus ja sopeutuminen, resurssitehokkuus ja kiertotalous sekä luonnon monimuotoisuus. 

–  Nämä osa-alueet määrittelevät tulevat investointimme ja prioriteettimme. Strateginen suuntamme on kunnianhimoinen ja haasteita tulee varmasti olemaan matkan varrella. Kestävä kehitys on kuitenkin osa säätiöomisteisen yrityksemme DNA:ta. Vuosikymmenten kansainvälisellä kokemuksellamme voimme saada aikaan positiivisen muutoksen yhteiskunnassa, Jens-Peter Saul sanoo.