SRV korjauskohde Kruunuhaka
Kuva: Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

SRV uudistaa Snellmanian kiinteistön Helsingin Kruununhaassa

SRV ja Helsingin Yliopistokiinteistöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen Helsingin Kruununhaassa sijaitsevan Snellmanian peruskorjauksesta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen projektinjohtourakan arvo on noin 12 miljoonaa euroa. Rakentaminen alkaa toukokuussa, ja valmista on syksyllä 2022.

Kuva: Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

1830-luvulla rakennettu rakennus sijaitsee korkeakoulurakennusten korttelissa osoitteessa Unioninkatu 37, ja tunnetaan myös nimellä Vanhan klinikan päärakennus. Alun perin sairaalakäyttöön rakennettu kiinteistö muutettiin 1990-luvulla Helsingin yliopiston opetus- ja toimistotiloiksi, jotka ovat valtiotieteellisen tiedekunnan käytössä. Rakennuksen julkisivut, rakenteet sekä osa sisätiloista ovat suojeltuja.

Rakennus muodostuu päärakennuksesta ja kahdesta siipirakennuksesta. Tilat peruskorjataan vaiheistetusti tukemaan entistä paremmin yliopiston opetusta ja tutkimusta. Peruskorjauksen laajuus on noin 5300 bruttoneliömetriä.

Korjaus- ja muutostöiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota julkisivujen, rakennusrungon ja kiinteiden sisäpuolisten rakenteiden säilymiseen.

–Uudistamme Snellmanian kiinteistön sen alkuperää kunnioittaen. Kohde on hieno jatkumo vaativien saneerauskohteiden joukkoon. Olemme toteuttaneet Helsingin Yliopistokiinteistöille useita vastaavia peruskorjausurakoita,  SRV:n pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisesta vastaava johtaja Jouni Forsman sanoo.

– Omalta osaltani ajattelen päivittäin, kun työpaikalle tulen, että on ilo ja kunnia työskennellä historiallisessa rakennuksessa. Tuleva remontti mahdollistaa vielä entistä paremmin tämän päivän opetukseen ja työskentelyyn tarvittavan ympäristön rakennuksen arkkitehtuuria ja historiaa kunnioittaen, valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Marjaana Seppänen toteaa.