Kuva: SRV

SRV toteuttaa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen

SRV toteuttaa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen. Yhteistoiminnallisena hankkeena toteutettava uudisrakennus palvelee keskitetysti Itä-Helsinkiä

Kuva: SRV

SRV ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksesta. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan sopimuksen kokonaisarvo SRV:lle on noin 57 miljoonaa euroa.

Hankkeessa toteutetaan Myllypuron vuonna 2012 valmistuneen terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen laajennusosa. Itä-Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskuspalvelut tullaan jatkossa keskittämään kahteen toimipisteeseen, Vuosaareen ja Myllypuroon. Laajennuksen valmistuttua Myllypuron toimipisteeseen sijoittuvat Myllypuron, Kontulan ja Kivikon alueiden terveys- ja hyvinvointikeskuspalvelut, laboratorio- ja kuvantamisen palvelut, sekä kahvila- ja ravintolatila.

Hanke käynnistyy keväällä vuoden kestävällä kehitysvaiheella ja rakentaminen alkaa heti kehitysvaiheen päätteeksi, arviolta vuoden 2025 keväällä.. 

Noin 14 000 bruttoneliömetrin laajuinen viisikerroksinen uudisosa rakentuu terveyskeskuksen vanhan osan pohjoispuolelle metrolinjan päälle ja ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat myös metron lippuhalli ja sisäänkäynti. Lisäksi olemassa olevaa pysäköintihallia laajennetaan uudisosan alle. Nykyiset toiminnot pystyvät jatkamaan tiloissaan lähes normaalisti rakentamisen aikana. Rakentaminen on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2027 aikana ja laajennusosa otetaan käyttöön vuonna 2028.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan varsinainen laajennusosa valmiiksi ja toisessa vaiheessa rakennetaan pääaula, kulkusillat sekä toteutetaan vanhan osan tilamuutokset. Vaiheistuksella minimoidaan rakennuksen sisällä tapahtuvat väistöt ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintaan aiheutuvat häiriöt.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa toteutettiin Hiilineutraali Helsinki -tavoitteita, joilla pyritään energiatehokkaaseen, elinkaarikestävään sekä resurssiviisaaseen rakentamiseen.  Tilat suunnitellaan käyttö- ja muuntojoustaviksi siten, että ne mahdollistavat myös tulevaisuuden sote-keskuksen erityyppisiä palvelutoimintoja.

Suunnitteluratkaisussa on painotettu energiatehokkuutta ja paikallista uusiutuvan energian tuotantoa lämpöpumpulla ja aurinkopaneeleilla. Rakennuksen ensisijainen lämmitysmuoto on ilmavesilämpöpumppu. Sillä katetaan merkittävä osa koko kiinteistön energian tarpeesta.