SRV: Toiminta päästöttömäksi vuoteen 2030 mennessä

SRV on mukana Green Building Council Finlandin kokoamassa #BuildingLife-toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on saavuttaa rakennettu hiilineutraali ympäristö vuoteen 2035 mennessä. Yhtiö on asettanut omaksi tavoitteekseen päästöttömyyden vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2022 alusta saakka kaikki SRV:n työmaat ovat jo olleet energialtaan hiilineutraaleja. 

SRV:n mukaan se ei pysty vielä poistamaan kaikkia päästöjä, ja siksi yritys istuttaa päästöjä vastaavan määrän puita. SRV tekee yhteistyötä kotimaisen istutapuita.fi:n kanssa, ja tähän päivään mennessä on istutettu jo 16 700 puuta. Niiden avulla sidotaan 10 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä puiden elinkaaren aikana, SRV kertoo.

– Ensisijainen tavoitteemme on vähentää päästöjä, mutta ennen kuin kaikki päästöt voidaan kokonaan välttää, puita istuttamalla voidaan antaa luonnolle heti takaisin, kertoo SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

SRV toteuttaa vuosina 2022–2030 erilaisia toimenpiteitä hiilineutraalien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

–Tavoitteenamme on vähentää päästöjä asteittain ja saavuttaa oman toimintamme osalta nettopäästöttömyys vuoteen 2030 mennessä. Kaikki työmailla käytettävä sähkö on hiilineutraalia, ja lämmityksessä käytämme mahdollisimman vähähiilisiä vaihtoehtoja. Kone- ja autokannan osalta siirrymme myös asteittain hybridi- ja sähköautoihin. Toimilla haluamme sitoutua ilmastonmuutoksen rajoittamiseen 1,5 asteeseen, SRV:n vastuullisuus- ja HSEQ-päällikkö Johanna Arola sanoo.

SRV:n mukaan se tekee toimenpiteitä myös ympäristön monimuotoisuuden rikastamiseksi: alkuperäiskasvillisuutta suositaan, kasvillisuuden kerroksellisuutta lisätään ja pesäpaikkoja luodaan hyönteisille sekä linnuille.

SRV toteaa, että on tärkeää, että sen laaja yhteistyökumppaniverkosto kehittää toimiaan vähähiiliseen suuntaan. SRV:n vuosien 2023–2030 tavoitteisiin kuuluu niin asiakas- kuin toimittajaverkoston kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen välillisten päästöjen vähentämiseksi. Yhtiö jatkaa aliurakoitsijoiden ja kuljettajien ympäristö- ja ilmastotietoisuuden lisäämistä sekä tukee laajasti kumppaneitaan tekemään kestäviä valintoja. Ympäristösertifioitujen hankkeiden osuutta kasvatetaan, joiden lisäksi kehitetään elinkaariviisaita asumisen ja toimitilojen konsepteja, jotta rakennusten elinkaaren aikainen hiilijalanjälki pienenee.  SRV kertoo myös keskittyvänsä vähäpäästöisten materiaalien laajempaan hyödyntämiseen.