Kuva: Arkkitehdit AFKS, SRV

SRV rakentaa puurakenteisen luonnontiedelukion Kumpulaan

SRV ja Helsingin Yliopistokiinteistöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kumpulan luonnontiedelukion uudisrakennuksen toteuttamisesta. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 22 miljoonaa euroa, josta SRV:n urakan osuus noin 16,5 miljoonaa euroa. 

Kuva: Arkkitehdit AFKS, SRV

Uudet tilat toteutetaan Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen yhteyteen. Tavoitteena on luoda muuntojoustava oppimisympäristö 900 opiskelijan käyttöön. Viisikerroksisen uudisrakennuksen laajuus on noin 5400 bruttoneliömetriä. Rakennus toteutetaan puurakenteisena. Rakennustyöt käynnistynevät tänä kesänä. Uusi lukio valmistuu syksyksi 2023.

Koulun arkkitehtisuunnitelmista vastaa Arkkitehdit AFKS ja talotekniikkaurakasta Quattroservices Oy.  Uudisrakennuksen toteuttaminen yliopiston Kumpulan kampuksen yhteyteen mahdollistaa lukiolle suunniteltavan uudisrakennuksen sekä yliopiston olemassa olevien tilojen tehokkaan yhteiskäytön. Toteuttamalla osittain yhteiskäyttöisiä tiloja luodaan monipuolisia mahdollisuuksia luonnontieteen opiskeluun ja yhteisöllisyyden lisäämisen kampuksella. Käyttäjän mukanaolo hankkeen alusta asti rakentaa pohjaa innovatiivisuuden käytölle parhaan tuloksen aikaansaamiseksi.

– Hanke tukee Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laajaa tiedekasvatustoimintaa ja opettajakoulutusta, antaen mahdollisuuden uusien yhteistyöideoiden nopeaan testauksen kumppanilukion kanssa. Samalla se antaa myös lukiolaisille mahdollisuuden kokea hyvin läheltä, miten huippuyliopistossa tehdään tiedettä.  Koulun sijainnin kampuksen yhteydessä ennakoidaankin lisäävän kiinnostusta opiskella Kumpulassa, toteaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Kai Nordlund Helsingin yliopistosta.

– Tämä hanke on hieno esimerkki siitä, miten parhaiden osaajien yhteistyöllä kehitetään kestävää kampusta, sanoo kiinteistöjohtaja Jaana Ihalainen Helsingin yliopistokiinteistöistä.