Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Nyt saa lausua rakennuksen ilmastoselvityksen asetusluonnoksesta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä. Asetus on osa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Asetuksen tavoitteena on edistää siirtymistä vähähiiliseen rakentamiseen ja mahdollistaa hiilibudjettien asettamisen uusille rakennuksille vuoteen 2025 mennessä. Lausuntoja voi antaa 27.8.2021 saakka.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

– Olemme valmistelleet vähähiilisen rakentamisen säädösohjausta yhdessä rakennusalan kanssa viitisen vuotta. Arvokasta näkemystä on kerätty yli sadassa tilaisuudessa ja kirjallisella kommentointikierroksella. Erityinen kiitos kuuluu arviointimenetelmän pilotointiin osallistuneelle yli 40 yritykselle. Tämä vuorovaikutus tiivistyy lausunnoilla olevaan ehdotukseen, johon toivomme jälleen runsaasti palautetta, sanoo erityisasiantuntija Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä.

Ilmastoselvityksellä tehtäisiin näkyväksi uuden rakennuksen koko elinkaaren ja laajamittaisesti korjattavan rakennuksen korjauksen ja sen jälkeisen ajan ilmastovaikutukset. Selvitys olisi esitettävä rakentamislupaa haettaessa.

Haitallisia ilmastovaikutuksia kuvattaisiin hiilijalanjäljellä. Siihen lukeutuisivat esimerkiksi rakennustuotteiden valmistuksesta ja kuljetuksesta, rakennuksen energian käytöstä sekä rakennus- ja purkumateriaalien käsittelystä ja loppusijoituksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

Hiilikädenjäljellä kuvattaisiin ilmastohyötyjä, joita ei syntyisi ilman rakennusta. Näitä olisivat muun muassa purkamisen jälkeen uudelleenkäytettävät tuotteet ja kierrätettävät materiaalit sekä pitkäaikaiset hiilivarastot ja rakennuksen tuottama ylimääräinen uusiutuva energia. Ilmastovaikutukset selvitettäisiin rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä. Menetelmä on materiaali- ja teknologianeutraali, ja se noudattaa yhteiseurooppalaisia EN- ja EN ISO -standardeja. Laskennassa tarvittavat rakennusmateriaalien ja -prosessien hiilijalan- ja kädenjälkitiedot tulisi poimia Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä rakentamisen päästötietokannasta tai ympäristöselosteista.

– Vähähiilinen rakennus voidaan saavuttaa monia eri reittiä. Poluista on valittava tilanteeseen sopivin niin rakennuksen, sen käyttäjän kuin maapallon kannalta. Tämän tuleva lainsäädäntö mahdollistaa, toteaa Kuittinen.

Tavoitteena on, että eräiden uusien rakennusten ilmastopäästöjä ohjattaisiin lainsäädännöllä vuoteen 2025 mennessä lisäämällä rakentamismääräyksiin hiilijalanjäljelle raja-arvot. Nyt esitetty ilmastoselvitys olisi tämän käytännössä mahdollistava työkalu. Esityksen mukaan hiilikädenjälki olisi selvitettävä, mutta sille ei asetettaisi raja-arvoja.

Asetusluonnos liittyy maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön (MRL) kokonaisuudistukseen, jonka lakiluonnos saatetaan lausunnoille myöhemmin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös perussäännös olennaisesta teknisestä vaatimuksesta rakennuksen vähähiilisyydelle sekä siihen liittyvät asetuksenantovaltuudet.