Kuva: sciencebasedtargets.org

Sponda sitoutui Science Based Targets -aloitteeseen

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja sen tieteeseen pohjautuviin ilmastotavoitteisiin. Aloitteen tähtäimenä on rajoittaa ilmaston lämpeneminen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti 1,5 asteeseen ja saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.  

Kuva: sciencebasedtargets.org

Science Based Targets -organisaation muodostavat läpinäkyvämpään ilmastoraportointiin kannustava CDP (Carbon Disclosure Project), YK:n Global Compact -aloite, Maailman luonnonvarainstituutti WRI ja ympäristöjärjestö WWF. Globaalissa SBTi-ilmastositoumuksessa on mukana 2735 yritystä, joista noin puolet on jo saanut hyväksynnän omille tavoitteilleen.   

– Tämä on meille merkittävä sitoumus, ja on tärkeää, että jo mukana olevien tuhansien yritysten kanssa saavutamme ilmastotavoitteemme tieteeseen pohjautuen ja alan parhaita käytäntöjä noudattaen. Haluamme kannustaa esimerkillämme myös muita suomalaisyrityksiä liittymään globaaliin rintamaan, joka taistelee tieteen avulla ilmastomuutosta vastaan, Spondan Head of ESG Pirkko Airaksinen sanoo.    

Sponda sai Science Based Targets -organisaatiolta hyväksynnän omille päästövähennystavoitteilleen 24.3.2022. Pyrkimyksenä on sitoutua paitsi energiankulutuksesta aiheutuvien päästöjen vähentämiseen myös koko arvoketjun, kuten rakennuttamisesta ja kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvien päästöjen minimointiin.  

Päästöjen vähentämisessä ohjeena on Spondan oma ilmastotavoite, joka tähtää käytönaikaisen energiankulutuksen osalta täyteen hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Sponda pyrkii tähän tavoitteeseen esimerkiksi vähentämällä omaa energiankulutustaan ja lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa ja hankintaa.

Esimerkkejä Spondan uusiutuvan energian hankkeista ovat kauppakeskus Elon katolle rakennettu, Suomen suurin kattorakenteinen aurinkovoimala sekä Pohjanmaalle rakennettava tuulivoimapuisto, jonka myötä 100 % Spondan kiinteistöjen sähkönkulutuksesta tullaan tuottamaan päästöttömällä tuulivoimalla. Sponda on myös ympäristösertifioinut kaikki viisi kauppakeskustaan ja pyrkii lisäksi sertifioimaan kaikki keskustakiinteistönsä Helsingissä.