Kun Turun Kupittaan uusi hanke valmistuu, se ja aikaisemmin samalle tontille valmistunut Pohjola Sairaalan rakennus muodostavat yhden kokonaisuuden, ja niiden väliin jää yhteinen pihakansi. Kuva: Aihio Arkkitehdit

Skanskalta toimistorakennus Turun Teknologiakiinteistöille Kupittaalle

Skanska toteuttaa Turun Teknologiakiinteistöjen omistukseen toimistorakennuksen samalle tontille Pohjola Sairaalan vuonna 2018 valmistuneen rakennuksen kanssa. Kela vuokraa rakennuksesta neljä kerrosta eli noin 4200 kerrosneliömetriä. Loput tiloista vuokrataan muiden toimijoiden käyttöön.

Kun Turun Kupittaan uusi hanke valmistuu, se ja aikaisemmin samalle tontille valmistunut Pohjola Sairaalan rakennus muodostavat yhden kokonaisuuden, ja niiden väliin jää yhteinen pihakansi. Kuva: Aihio Arkkitehdit

”Kelan tulo asiakkaaksemme on osoitus Teknologiakiinteistöjen konseptin ja Turun tiedepuiston alueen toimivuudesta. Uuden rakennuksen myötä pystymme tarjoamaan tiloja uusille toimijoille, mikä on tilanpuutteen vuoksi ollut muutaman viime vuoden aikana hankalaa. Hankkeen jälkeen Tiedepuiston vanha puoli alkaa olla käytännössä rakennettu ja on aika siirtää katse moottoritien yli, uuden Tiedepuiston ja alueet yhdistävän Tiedepuiston kannen rakentamiseen”, sanoo Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.

Rakennuksen on suunnitellut Aihio Arkkitehdit, ja valmistuttuaan se muodostaa värikkäämmän parin Pohjola Sairaalan vaalealle rakennukselle. Kun uusi hanke valmistuu, rakennukset muodostavat yhden kokonaisuuden, ja niiden väliin jää yhteinen pihakansi.

”Rakentaminen käynnistyy viimeistään elokuussa 2020, ja hanke valmistuu toukokuussa 2022. Kiinteistö tavoittelee LEED-ympäristösertifikaatin v4-version Gold-tasoa. Suunnittelussa pyritään minimoimaan rakennuksen aiheuttama ympäristökuormitus ja energiankulutus koko sen elinkaaren ajan”, kertoo tulosyksikön johtaja Vesa Hintukainen Skanskasta.

Kelan tuleviin tiloihin sijoittuvat Kelan Turun-toimiston back-office -toiminnot, ja tilat toteutetaan Kelan tarpeisiin räätälöitynä monitilaympäristönä. Kelan asiakaspalvelu jää Turun keskustaan yhteisiin tiloihin Turun kaupungin kanssa.

Turun Tiedepuisto on korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä erilaisten innovaatiotoimijoiden ja terveydenhuoltoalan keskittymä. Kävelymatkan päässä kaupungin keskustasta Helsingin valtatien varressa ja Kupittaan aseman läheisyydessä sijaitsevalla alueella toimivat muun muassa Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopistollinen keskussairaala Tyks ja satoja muita yrityksiä ja yhteisöjä. Turun Tiedepuiston alueella työskentelee noin 16 000 ja opiskelee noin 35 000 ihmistä.