Havainnekuva Hollolan sote-keskuksesta, jonka on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy.

Skanska rakentaa Hollolaan uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen

Skanska rakentaa Hollolan uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen, jossa saman katon alla tulevat toimimaan terveys- ja sairaanhoitopalvelut, ikääntyvien palvelut ja kuntoutus, työikäisten perhe- ja sosiaalipalvelut sekä kuvantaminen ja laboratorio. Urakkasopimus allekirjoitettiin joulukuussa. Urakan hinta on noin 12,5 miljoonaa euroa.

Havainnekuva Hollolan sote-keskuksesta, jonka on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy.

Sosiaali- ja terveyskeskus rakennetaan nykyisen Salpakankaan terveyskeskuksen viereen osoitteeseen Terveystie 2. Rakentamisen suunnittelu on käynnissä ja rakennustyöt voidaan aloittaa maaliskuussa 2020. Rakennuksen arvioitu valmistumisajankohta on marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Hollolan kunta on teettänyt kohteen maanrakennustyöt, tontin putkityöt ja paikoitusalueen tukimuurin jo etukäteen, joten Skanska pystyy käynnistämään rakennustyöt viipymättä maaliskuussa 2020.

Uusi sosiaali- ja terveysasema rakennetaan kolmeen kerrokseen, ja sen kokonaispinta-ala tulee olemaan yli 5000 neliömetriä. Se korvaa nykyisen kunnan terveysaseman sekä aiemmin kunnanvirastolle sijoittuneet sosiaalitoimen tilat. Käyttäjinä tulee olemaan Hollolan kunnan ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueen asukkaita.

”Hankkeen tavoitteena on saada Hollolaan sosiaali- ja terveysasema, jossa väestön tulevat palvelutarpeet on ennakoitu asiakaslähtöisesti. Se tukee kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteita”, kertoo Hollolan Tilapalvelu Oy:n rakennuttajapäällikkö Tuomo Vesikko.

Sosiaali- ja terveysasemahankkeessa on pyritty ajanmukaiseen, synergiaa ja uusia toimintamalleja tukevaan ja tarkoituksenmukaiseen toimitilaratkaisuun. Tilankäytön joustavuus, tilaratkaisujen muunneltavuus, energiatehokkuus ja kestävyys on otettu huomioon hankkeen suunnittelussa. Arkkitehtuurista on vastannut lappeenrantalainen arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy.