Haaganpuron huonokuntoinen ?ruttuputki? korvataan uudella erikoisputkella saneeraustyössä. Rakennetussa kaupunkiympäristöissä purot kulkevat osittain hulevesiputkissa. Veden määrä ja virtausnopeus vaihtelevat sateiden ja lumen määrän mukaan.

Vaelluskalojen kulkureittinä toimiva Haaganpuron hulevesiputki saneerataan

Helsingin Kauppalanpuiston huonokuntoinen hulevesiputki korjataan. HSY on tilannut kohteeseen uuden erikoisputken, joka mahdollistaa taimenten vaelluksen reitillä. Mikäli sää sallii, saneeraustyö alkaa loppiaisen jälkeen tammikuussa 2020.

Haaganpuron huonokuntoinen ”ruttuputki” korvataan uudella erikoisputkella saneeraustyössä. Rakennetussa kaupunkiympäristöissä purot kulkevat osittain hulevesiputkissa. Veden määrä ja virtausnopeus vaihtelevat sateiden ja lumen määrän mukaan.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa loppiaisen jälkeen sade- ja sulamisvesiä kuljettavan hulevesiputken saneerauksen Helsingin Kauppalanpuistossa. Urakoitsijana toimii GRK Infra Oy. Urakan arvo on 1,55 miljoonaa euroa.

Kyseinen hulevesiputki on osa Haaganpuron pääuomaa ja toimii myös uhanalaisen taimenen elinympäristönä.

HSY osallistuu Itämerihaasteeseen ja on sitoutunut edistämään Itämeren vaelluskalojen nousuesteiden poistamista. Taimenten kulku- ja elinolosuhteiden varmistamiseksi saneerausta on suunniteltu yhteistyössä Vaelluskala ry:n, Helsingin kaupungin sekä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

– Olemme tilanneet kohteeseen erityistä komposiittiputkea, jonka sisäpohja on karhennettu ja johon voidaan jälkikäteen asetella taimenten nousua helpottavia pohjaelementtejä. Lisäksi olemme jo asentaneet valoa läpäiseviä kansia hulevesiverkoston tarkastuskaivoihin, jotta kalat osaisivat etsiytyä valoa kohti ja paremmin suunnistaa putkissa, HSY:n verkostoprojektit-yksikön päällikkö Ilpo Korhonen kertoo.

Myös ELY-keskus parantaa alkuvuodesta Haaganpuron nousukelpoisuutta vaelluskaloille. ELYN:n vastuulla olevalta puron betoniputkiosuudelta poistetaan nousuesteinä olevia teräviä kiviä ja putkeen asennetaan virtausnopeutta alentavia ohjureita kalojen nousua helpottamaan. Betoniputken yläpuolisen osuuden ELY-keskus kunnostaa vuoden 2020 aikana.

Normaalisti taimenen poikanen viettää syntymäpurossa tai koskessa kaksi vuotta ennen ensimmäistä vaellustaan.

Kaivutyön vuoksi liittymä Matkamiehentieltä Hämeenlinnanväylälle kavennetaan ja nopeutta rajoitetaan. Hämeenlinnanväylältä etelän suuntaan otetaan yksi kaista työmaakoneiden käyttöön noin 200 metrin matkalla Haagan tuloliittymän kohdalla.

Jalankulku työmaan kohdalla suojataan raskasestein. Pyöräilijät ohjataan kulkemaan kevyenliikenteen väylältä Kylänevantien kautta työmaan kohdalla. Bussipysäkkeihin työmaalla ei ole vaikutusta.

Saneeraustyö kestää noin kaksi kuukautta. Työssä täytyy kuitenkin huomioida, että sijaintinsa takia hulevesiputki on altis sääolosuhteille. Jos sää suosii ja kaikki sujuu suunnitellusti, asfaltointi tehdään maaliskuussa ja ennallistavat vihertyöt toukokuun puoliväliin mennessä.

Runsaat sateet voivat viivästyttää ja siirtää saneerausta.

– Saneerausta ei voi tehdä taimenten vaellusaikana, joten pahimmillaan saneeraus voi siirtyä vuodella, Ilpo Korhonen selvittää.

Lisätietoa:

Lue lisää saneeraustyöstä toukokuussa 2019 julkaistusta tiedotteesta

www.hsy.fi/hulevesi

www.haaganpuro.fi