Rakennusalan tutkijat Thuzar Win Shwe, Filip Fedorik ja Oluyemi Toyinbo. Kuva: Oulun yliopisto / Mikko Törmänen

Sisäilman laatu ja energiankulutus tasapainoon

Tutkijoiden mukaan nykyiset sisäilman laadun kansalliset ja kansainväliset ohjearvot eivät ota riittävästi huomioon kaikkia sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Ohjearvoissa tulisi ottaa huomioon myös terveyteen ja energiankulutukseen liittyvät tekijät.

Rakennusalan tutkijat Thuzar Win Shwe, Filip Fedorik ja Oluyemi Toyinbo. Kuva: Oulun yliopisto / Mikko Törmänen

Hyvän sisäilman ja oikean lämpötilan saavuttaminen edellyttää rakennus-, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointi­tekniikoita, jotka kuluttavat energiaa. Oulun yliopiston hyvän sisäilman ja rakennusterveyden tutkimus­ryhmän tutkijoita on mukana tuoreessa kansain­välisessä tutkimuksessa, joka valaisee tasapainoa rakennusten energia­tehokkuus­tavoitteiden ja terveyden, tuottavuuden ja hyvin­voinnin välillä suhteessa kansallisiin ja kansain­välisiin ohjearvoihin. Tutkimus on julkaistu vaikutus­valtaisessa Environment International -lehdessä. 

Tutkijat peräänkuuluttavat tieteellisesti perusteltuja ohjearvoja erilaisille sisäilman epä­puhtauksille ja sisä­ympäristö­tekijöille, jotka vaikuttavat suoraan ja välillisesti ihmisten terveyteen, tuottavuuteen ja rakennusten energiankulutukseen.  

Tutkimus perustuu avoimeen tietokantaan, jonka on kehittänyt kansainvälisen sisäilma­yhdistyksen (International Society of Indoor Air Quality and Climate) tieteellis­tekninen komitea Oulun yliopiston professorin Ulla Haverinen-Shaughnessyn johdolla. Jatkuvasti kasvavassa avoimessa tieto­kannassa on ohje­arvoja jo yli 30 maasta. Se toimii arvokkaana resurssina, kun tavoitellaan maailman­laajuisesti kattavampia ja yhden­mukaisempia sisäilman laadun ohjearvoja. 

Energiansäästötoimet ovat saaneet ihmiset pohtimaan, mikä vaikutus asuntojen lämpö­tilan laskulla on ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja rakennusten kuntoon. 

– Myös ilmanvaihtoon liittyvät kysymykset ovat olleet paljon esillä korona­pandemian eri vaiheissa, ja on selvää, että terveys­perusteisille sisäilman ohje­arvoille on suuri tarve, Haverinen-Shaughnessy kertoo. 

Tutkimuksessa keskitytään useisiin sisäilman epä­puhtauksiin sekä lämpö­tilaan ja kosteuteen. Hiili­dioksidi, formaldehydi, pienhiukkaset, typpidioksidi, hiili­monoksidi ja radon ovat yhteydessä rakennusten käyttäjien terveyteen. Sisä­lämpötila ja suhteellinen kosteus ovat tärkeitä lämpö­viihtyvyyden kannalta, ja ne voivat vaikuttaa myös kosteuteen liittyvien ongelmien, kuten homeen kasvun ja muiden mikro­biologisten tekijöiden hallintaan rakennuksissa. 

Tutkijat korostavat, että on tärkeää löytää oikea tasa­paino sisä­ympäristön laadun ja energian­kulutuksen välillä tilanteessa, jossa maailma kamppailee ilmaston­muutoksen asettamien haasteiden kanssa ja yhteis­kunnat pyrkivät luomaan kestäviä rakennettuja ympäristöjä. Tutkimus tähtää kohti terveellisempiä rakennuksia ja kestävämpää tulevaisuutta. 

– Suomessa tilanne on ohje­arvojen osalta hyvin kattava. Ohjearvot ovat pää­sääntöisesti myös tieteellisesti perusteltuja, ja muun muassa WHO:n terveys­perusteisia ohjearvoja kunnioitetaan, Haverinen-Shaughnessy sanoo.