Havainnekuvassa Laakson sairaala-alue rakentamisen valmistumisen jälkeen vuonna 2030. Kuva: Yhteenliittymä Laakson Latu.

Laakson yhteissairaala edennyt peruskiven muuraukseen 

Laakson yhteissairaala -hanke uudistaa Laakson sairaala-alueen ja rakentaa alueelle yli 900 sairaansijaa psykiatriselle sairaalahoidolle ja Helsingin sairaalalle. Lisäksi Laakson yhteissairaalan allianssi rakentaa sairaalarakennuksen HUSin oikeuspsykiatrialle Ohkolan alueelle Mäntsälään. Hankkeen peruskiven muuraus on perjantaina 6. lokakuuta. 

Havainnekuvassa Laakson sairaala-alue rakentamisen valmistumisen jälkeen vuonna 2030. Kuva: Yhteenliittymä Laakson Latu.

Helsingin kaupungin ja HUSin yhteinen sairaala­hanke on yksi Suomen suurimpia.  Sairaala-alueella on tehty valmistelevia töitä vuodesta 2022. Maanalaisten tilojen ja pää­rakennuksen maanrakennus­työt aloitettiin viime keväänä. Pää­rakennuksen rungon teko alkaa suunnitelman mukaan vuoden 2024 alussa. Kokonaisuus valmistuu vuonna 2030.  

– Sairaalatoiminta tulee Helsingin alueella keskittymään kahdelle sairaala-alueelle, joista Meilahti-Laakso-alue on suurin ja merkittävin. Sairaalasta tulee laadukas, viihtyisä ja tehokas hoito- ja työ­ympäristö asiakkaille, potilaille ja heidän läheisilleen sekä työn­tekijöille ja opiskelijoille. Somatiikan ja psykiatrian toimiminen yhdessä samalla kampuksella ja Meilahden ’kainalossa’ hyödyttää varmasti kaikkia. Sairaalasta rakennetaan muunto­joustava niin, että sen toiminta­mallit ja tilat sopeutuvat myös muuttuviin tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen, Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastus­toimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen toteaa.   

– Sairaalan suunnittelu perustuu tutkittuun tietoon ja parhaisiin käytäntöihin psykiatrisesta ja somaattisesta hoidosta. Suunnittelussa ovat olleet aktiivisesti mukana myös sairaalassa toimivat ammatti­ryhmät ja kokemus­asiantuntijat. He ovat käyneet tutustumassa suunnittelu­ratkaisuihin malli­tiloissa, ja suunnitelmia on aktiivisesti muutettu palautteen perusteella. Näin saamme rakennettua uudet, modernit tilat ja nyky­aikaisen hoito­ympäristön, jotka mahdollistavat parhaan mahdollisen, näyttöön perustuvan hoidon, HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl sanoo.   

– Laakson yhteissairaala on meille historiallisen merkittävä hanke, jonka rakentaminen jakautuu usealle vuodelle. Suuren ja vaativan kohteen rakentamiseen valittu allianssi­malli on ehdottoman oikea ja voimme jälleen hyödyntää laajaa kokemustamme yhteis­toiminnallisista toteutus­muodoista tärkeiden asiakkaidemme tueksi. Varmistaaksemme osaltamme parhaan mahdollisen loppu­tuloksen olemme kehittäneet hankkeen suunnittelu­ratkaisuja tiiviissä yhteis­työssä suunnittelijoiden, käyttäjien, tilaajan ja allianssi­kumppaneiden kanssa. Onnistunut loppu­tulos tarkoittaa, että uudet rakennukset ja tilat vastaavat henkilö­kunnan, potilaiden, asiakkaiden ja heidän läheistensä tarpeita samalla, kun kohteelle asetetut taloudelliset tavoitteet saavutetaan, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola kertoo. 

Hankkeen tilaaja on Helsingin kaupungin ja HUSin puoliksi omistama Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteis­sairaala. Hankkeen toteuttaa Laakson yhteis­sairaalan allianssi, jossa ovat mukana pää­toteuttaja SRV:n lisäksi Granlund sekä AFRYn ja A-Insinöörien muodostama suunnittelu­ryhmä. Allianssissa on mukana myös pää- ja arkkitehti­suunnittelusta vastaava Laakson Latu -yhteen­liittymä, johon kuuluvat Arkkitehtitoimisto Tähti-Set, AW2-arkkitehdit, Lukkaroinen Arkkitehdit ja UKI Arkkitehdit. 

Laakson yhteissairaalan peruskiven muuraustilaisuuteen osallistuvat muun muassa sosiaali­turvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen sekä sairaalan käyttäjä­organisaatioiden edustajat eli Helsingin kaupungin sosiaali-, ja terveys- ja pelastus­toimen toimiala­johtaja Juha Jolkkonen ja HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl, kiinteistö­osakeyhtiö Laakson yhteissairaalan hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainiotalo, pääsuunnittelija Toni Väisänen suunnittelu­yhteenliittymä Laakson Ladusta sekä päätoteuttaja SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola. 

Aikakapseliin on talletettu jälkipolville tietoa hankkeesta, päivän sanomalehdet sekä Suomessa käytössä olevat kolikot.