Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Sikla suunnittelee ja toteuttaa Hyytiälän metsäaseman opetus- ja majoitusrakennuksen

Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy
Uudisrakennuksen rakennuttajana toimii Helsingin Yliopistokiinteistöt. Kokonaisuuteen kuuluu päärakennus ja useita majoitusrakennuksia. Hanke valmistuu kesällä 2022.
Siklan voittajaehdotus on nimeltään Koto, ja sen suunnittelija on arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy. Kilpailun arvioinnissa suurin painoarvo oli ehdotusten arkkitehtonisilla ratkaisuilla ja toiminnallisuudella. Muina arviointikriteereinä olivat kestävän kehityksen ratkaisut, projektisuunnitelma ja kokonaispalkkio.

Arvosteluraadin mukaan voittajaratkaisun arkkitehtuuri oli selvästi kilpailun korkeatasoisinta ja kansainvälisestikin kiinnostusta herättävää. Ilmavan kevyet ja paviljonkimaiset rakennukset istuvat raadin mukaan luontevasti metsä- ja luontoympäristössä sijaitsevaan rakennuspaikkaan ja olemassa olevaan historialliseen rakennuskantaan muodostaen silti raikkaan nykyaikaisen kokonaisuuden. Sijainti maisemassa on raadin mukaan mittakaavaltaan onnistunut. Harjakatto ja arkkitehtuurin erottamattomaksi osaksi mainittu massiivipuurakenne sitovat uudisrakennuksen sekä historiaan että paikkaan. Myös oivaltava ulkokäyttöisyys, toiminnallisuus ja tilojen monikäyttöisyys on raadin mukaan otettu huomioon esimerkillisesti.

– Ratkaisumme keskiössä ovat CLT-massiivipuurakenne, vähämuovisuus, ekologisuus ja historiallisen, vanhan pihapiirin huomioon ottaminen. Majoittumisen, leirien ja kokoustilaisuuksien lisäksi rakennuskokonaisuutta tullaan käyttämään puurakentamisen monitieteellisenä tutkimuskohteena, kertoo Siklan liiketoimintajohtaja Perttu Aikkila.