Puolustuskiinteistöjen Säkylän-yksikkö. Kuva: senaatti.fi

Senaatti säästi energiaa 1,8 miljoonan euron edestä parissa kuukaudessa

Senaatti-konsernin mukaan sen lokakuussa 2022 alkanut energiansäästöohjelma on tuonut merkittäviä säästöjä valtion tilojen energiankulutukseen ja kustannuksiin.   

Puolustuskiinteistöjen Säkylän-yksikkö. Kuva: senaatti.fi

Senaatti-konserniin kuuluvissa Senaatti-kiinteistöissä ja Puolustuskiinteistöissä on säästetty energiaa yhteensä 14 000 megawattituntia vuoden 2022 lokakuusta joulukuuhun. Se tarkoittaa noin 1,8 miljoonan euron säästöjä.  

– Ohjelman toteutuksessa on tehty monessa yksikössä hyvää työtä ja energiankulutusta on saatu alenemaan. Samalla on kuitenkin huolehdittu tarkkaan siitä, että olosuhteet asiakkaiden tiloissa säilyvät hyvinä, kertoo energiansäästöohjelman johtaja Sanna Jääskeläinen.

Senaatin mukaan ohjelmassa on toteutettu nopealla aikataululla toimenpiteitä satoihin rakennuskokonaisuuksiin.  Toimenpiteet ovat liittyneet erityisesti talotekniikkaan: toimistojen huonelämpötiloja on laskettu keskimäärin +20,5 asteeseen, talotekniikan laitteistojen asetusarvoja on muutettu ja aluevalaistuksia on säädetty. Varastotiloissa, autohalleissa, liikuntatiloissa, uimahalleissa ja saunatiloissa lämpötiloja on laskettu käyttötarkoituksen mukaan sopivalle tasolle.  

– Kysyimme tänä vuonna vuosittaisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessamme tilojen käyttäjiltä ideoita energiansäästöön ja saimme lähes 10 000 ehdotusta lämmön- ja sähkönkulutuksen pienentämiseen. Hienoa huomata, miten tärkeänä asia nähdään, Jääskeläinen sanoo. 

Senaatti-konsernin vastuulla on lähes 9000 valtion rakennusta. Rakennusten pinta-ala on noin 6 miljoonaa neliötä, joista Puolustuskiinteistöjen ylläpitämien puolustushallinnon kiinteistöjen osuus on noin 3 miljoonaa neliötä. Konsernin vuotuiset energiakustannukset ovat noin 100 miljoonaa euroa, ja ne muodostavat noin viidenneksen kaikista kustannuksista. 

Energiansäästöohjelman tavoitteena on säästää energiaa yhteensä 50 000–75 000 MWh, mikä säästää valtion energiakustannuksissa 10 miljoonaa euroa.