Herkules-kortteli keskellä, visualisoinnissa mahdollisia rakennusmassoja. Kuva: Senaatti

Senaatti-kiinteistöt myy Turun Herkules-korttelin

Senaatti-kiinteistöt järjestää Turun keskusta-alueen Herkules-korttelista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, joka käynnistyy elokuussa 2023. Myytävä tontti sijaitsee Aurajoen rannalla Martinkadun ja Itäisen rantakadun kulmassa. Kortteliin on luvassa asuin- ja liikerakentamista.

Herkules-kortteli keskellä, visualisoinnissa mahdollisia rakennusmassoja. Kuva: Senaatti

– Kilpailualue on sijaintinsa puolesta aivan uniikki. Vastaavanlaisia mahdollisuuksia kiinteistökehittämiselle Aurajoen rantaan tuskin hetkeen tulee eteen. Tavoitteenamme on luoda kilpailun kautta monipuolinen ihmisen mittakaavainen kokonaisuus, joka on arkkitehtonisesti laadukas ja palvelee kaupungin asukkaita tuoden lisää palveluita ja elämää keskusta-alueelle, kohteen myynnistä vastaava Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Otto Virenius sanoo.

Kilpailun tavoitteena on löytää koko kortteliin kaupunki­kuvallisesti laadukkaat ja monipuoliset suunnitelmat sekä käyttötarkoitukset. Kilpailu on tarkoitus saattaa päätökseen kevään 2024 aikana, minkä jälkeen Turun kaupunki jatkaa asemakaava­ehdotuksen laatimista yhteistyössä kilpailun voittajan ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Asemakaavaehdotuksen tavoitteena on muuttaa hallinto- ja virastorakennusten korttelialueen käyttötarkoitus asumiseen sekä liike- ja toimistokäyttöön. Osa alueesta jää Senaatin omistukseen, ja se on tarkoitus myydä myöhemmin asemakaavan tultua voimaan. Tontilla sijaitsee myös vanha suojeltu puurakennus, joka säilytetään. Suunnittelu- ja tontinluovutus­kilpailu on suunnattu ammattimaisille kiinteistöalan toimijoille, rakennuttajille sekä näiden muodostamille toteuttaja/kilpailijaryhmille. Kilpailijoilta edellytetään viite- ja konseptisuunnitelmia sekä tarjousta asuin- ja liikerakennusoikeuden ostamisesta.