Kuva: Pixabay

Senaatti jatkaa 100 %:n vuokranalennuksia vaikeuksissa oleville pk-vuokralaisilleen

Kuva: Pixabay

Senaatin tavoitteena on edelleen helpottaa koronapandemian takia vaikeuksiin joutuneiden yksityisten vuokralaistensa, kuten kahviloiden ja muiden pienyritysten, tilannetta. Nyt tehty ratkaisu on jatkoa maaliskuussa tehdylle linjaukselle, jonka mukaan vastaava 100 prosentin vuokranalennus myönnettiin huhti- ja toukokuun vuokrista.

Poikkeusjärjestelyt vuokranmaksussa koskevat Senaatin vuokralaisina olevia yksityisiä pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yhdistyksiä, joiden tilanne on merkittävästi vaikeutunut koronapandemian aikana.

Senaatti on valtion liikelaitos, joka vastaa valtionhallinnon toimitiloista. Pieni osa Senaatin asiakkaista on yksityisiä yrityksiä. Vuokralaisina on ravintoloita, kahviloita, kauppaliikkeitä ja vastaavia pk-yrityksiä, joiden toimintaan nyt vallitseva poikkeustilanne voi vaikuttaa merkittävästi.

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen virastot ja laitokset saavat rahoituksensa tai pääosan siitä julkisista varoista, samoin kuin valtaosa kulttuurilaitoksista. Näiden asiakkaiden ja julkisyhteisöjen omistamien yhtiöiden ja yhteisöjen osalta ei ole tehty muutoksia vuokranmaksuun, vaan niissä noudatetaan edelleen vuokrasopimuksiin kirjattuja vuokranmaksun eräpäiviä.

Vuokralaiset, jotka ovat saaneet jo aiemmin vuokranalennuksen, saavat sen kesäkuussa automaattisesti. Muita  vuokralaisia pyydetään olemaan tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse omaan yhteyshenkilöönsä Senaatissa.

Lisätietoja:

Senaatti-kiinteistöt, talousjohtaja Mikko Ahola, mikko.ahola@senaatti.fi puh. 050 384 3132

Senaatti-kiinteistöt on valtion sisäinen palveluyksikkö, joka vastaa keskitetysti valtion työympäristöistä ja toimitiloista. Olemme uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä Ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa ja säästämään toimitilakustannuksissa. Senaatin monialaiset ammattilaiset huolehtivat valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä. Senaatin vastuulla on myös valtion käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myynti ja kehittäminen. Vastuullisuus on keskeinen osa Senaatin kaikkea toimintaa.  Teemme tilaa onnistumiselle  www.senaatti.fi