Havainnekuva Senaatintorille tulevista valaisinpylväistä. Kuva: Iikka Airas / Futudesign Oy 

Senaatintorin valaistus uusitaan

Helsingin Senaatintorille ja sitä ympäröivien rakennusten julkisivuille rakennetaan uusi valaistus, jonka tavoitteena on yhtenäistää arvokkaan kaupunkitilan ilmettä. Rakennustyöt ovat alkamassa, valmista on vuoden 2022 alkupuolella.

Havainnekuva Senaatintorille tulevista valaisinpylväistä. Kuva: Iikka Airas / Futudesign Oy 

Maanrakennustyöt pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden aikana. Senaatintorille asennetaan rakennustöiden ajaksi väliaikainen valaistus. Varsinainen lopullinen valaistus valmistuu alkuvuodesta 2022, kun uudet valaisinpylväät ovat saapuneet.

Museovirasto on tehnyt alueella arkeologisia kaivauksia ennen valaistuksen uusimista. Museovirasto valvoo myös kaivutöitä, koska töitä tehdään muinaisjäännealueella.

Valaistuksen uusiminen on mittava urakka, sillä työmaa-alueena on koko Senaatintorin ympäristö. Pylväisiin asennetaan katu- ja torivalaisinten lisäksi julkisivuvalaisimet, jolloin Senaatintoria ympäröivien rakennusten julkisivut saadaan kauniisti esille osaksi kaupunkikuvaa. Valaistuksen uusimisen yhteydessä myös pylväisiin sijoitetut tapahtumasähköpisteet uudistetaan vastaamaan tämän päivän tarpeita. Nykyiset Aleksanteri II:n patsaan ympärillä olevat valaisimet jäävät ennalleen.

 –  Ensisijainen tavoite on toritilan hahmottuminen ehjäksi harmoniseksi kokonaisuudeksi. Valo luo tilaa ja korostaa alueen rakennuksia hienostuneesti alueen historiallinen luonne huomioiden. Pimeän vuodenajan tunnelma ja kokonaisuus syntyvät Torikorttelien, Valtioneuvoston linnan, Helsingin yliopiston päärakennuksen ja Tuomiokirkon sekä katutilojen yhtenäisestä valaistuksesta, suunnittelusta vastaavan VALOA Design Oy:n suunnittelujohtaja Roope Siiroinen sanoo.

Valaisinpylväistä järjestettiin suunnittelukilpailu vuonna 2018. Futudesign Oy:n ehdotus ”Happy Together” voitti minimalistisilla pylväillään.  

– Senaatintorin valaisinpylväät ovat aina edustaneet oman aikansa muotoilua. Uusien pylväiden hillitty, minimalistinen muotokieli pysyy hienovaraisesti Engelin arkkitehtuurin taustalla, mutta on vahvasti tätä päivää ja tuo Senaatintorin arkkitehtuuriin ajallista kerroksellisuutta. Vertikaalit valot ja varjopinnat tekevät pylväästä linjakkaan ja kevyen näköisen, Futudesignin muotoilija Iikka Airas kertoo.