Kuva: sca.com

SCA ja St1 alkavat tuottaa yhdessä nestemäisiä biopolttoaineita

SCA ja St1 ovat perustaneet biopolttoaineiden tuotantoon ja myyntiin keskittyvän yhteisyrityksen, josta kumpikin osapuoli omistaa 50 %.  Yhteisyritys tulee omistamaan 50 % St1 Gothenburg Biorefinery AB:stä, joka investoi noin 250 miljoonaa euroa 200 000 tonnin biojalostamoon, joka otetaan käyttöön vuonna 2023.

Kuva: sca.com

–Kumppanuus SCA:n kanssa on avainasemassa toteuttaessamme uusiutuvien polttonesteiden investointiohjelmaamme ja se varmistaa uusiutuvan raaka-aineen saatavuuden täyttäessämme kunnianhimoisia vuoden 2030 pohjoismaisia ilmastotavoitteita, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie kertoo.

– Aiemmin julkistamamme pitkän aikavälin strategiamme mukaisesti siirrymme St1:n kanssa perustetun yhteisyrityksen myötä kemian- ja polttonesteteollisuuden mäntyöljytoimittajan roolista jatkojalostamaan aktiivisesti uusiutuvia raaka-aineitamme, sanoo SCA:n toimitusjohtaja Ulf Larsson

Uutta biojalostamoa rakennetaan parhaillaan St1:n jalostamoalueelle Göteborgiin, ja sen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 200 000 tonnia nestemäisiä biopolttoaineita. Se on suunniteltu optimoimaan uusiutuvan HVO-dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa sekä käyttämään mäntyöljypohjaista ​​raaka-ainetta. Yhteisyritys tulee saamaan SCA:lta mäntyöljyä, jota syntyy sulfaattisellun tuotannon sivutuotteena SCA:n Östrandin, Obbolan ja Munksundin tehtailla. Biojalostamo voi lisäksi hyödyntää laajalti muitakin uusiutuvia raaka-aineita, ja sen odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä. 

Osana sopimusta St1 tulee omistamaan myös 50 % SCA Östrand Biorefinerystä. Östrandin biojalostamohanke on hiljattain saanut ympäristöluvat tuottaa 300 000 tonnia nestemäisiä biopolttoaineita, jotka pohjautuvat sulfaattisellun tuotannon sivutuotteena syntyvään mustalipeään sekä kiinteään biomassaan, kuten sahanpuruun tai puunkuoreen. Östrandin biojalostamo on kehitysprojekti, jossa on ratkaistava vielä useita teknisiä haasteita ennen projektisuunnitelman viimeistelyä.