Kuvituskuva Jätkäsaaresta.
Jätkäsaaresta Länsiväylälle ulottuvan satamatunnelin suunnittelutyö etenee. Kuva: Vadim Morozov / Unsplash

Satamatunnelin suunnittelu otti askeleen eteenpäin

Helsingin Satama ja Helsingin kaupunki ovat linjanneet, että tunnelin suunnittelua jatketaan niin sanotun A-vaihtoehdon pohjalta. Tämä tarkoittaa, että 30-luvulla valmistuva tunneli alkaa Länsisatamasta ja nousee maan pinnalle Lapinlahden puiston eteläreunan vierestä yhdistyen siitä Länsiväylään. Helsingin kaupunginvaltuusto päättää tunnelin kaavasta syksyllä 2025. 

Helsingin Sataman tunnelihanke mahdollistaa Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenteen keskittämisen Länsisatamaan ja sataman rekkaliikenteen siirtämisen pois kaduilta. Satamaliikenteen uudelleenjärjestelyjen myötä Helsingin kaupungille avautuu mahdollisuus kehittää Eteläsataman alueesta paremmin kaupunkilaisia palveleva alue.   

Valmistelu osoitti A-vaihtoehdon kaupungin kokonaisedun mukaiseksi. Sitä puolsivat erityisesti aikataulu-, kustannus- ja toteutettavuussyyt.  

-Satamatunnelin eri linjausvaihtoehtoja on tarkasteltu huolella ja olemme päätyneet siihen, että asemakaavoituksen lähtökohdaksi otettava A-vaihtoehto täyttää parhaiten Helsingin maankäytölliset tavoitteet lähitulevaisuudessa. Tämä vaihtoehto luo edellytykset sekä energiantuotannon tarpeiden huomioimiseen, että mahdollisuudet toteuttaa merkittävää kaupunkikehitystä Eteläsatamassa. Vaihtoehdossa on myös omat haasteensa ja meidän onkin pidettävä tarkoin huolta siitä, että ympäristövaikutukset saadaan mahdollisimman pieniksi ja pystymme turvaamaan uhanalaisten lajien elinolot Lapinlahden alueella, toteaa maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta.  

Satamatunneli mahdollistaa Helsingin sataman kehittämisohjelman toteutumisen 

Satamatunneli on osa Helsingin sataman kehittämisohjelmaa, joka etenee vaihe vaiheelta kaupunginvaltuuston vuonna 2021 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Kehittämisohjelma varmistaa satamalle mahdollisuudet harjoittaa modernia satamatoimintaa ja palvella matkustajia ja rahtiliikennettä entistä paremmin. Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä Eteläsataman alueen viihtyvyyttä mahdollistamalla esimerkiksi arkkitehtuuri- ja design-museon rakentaminen.  

Seuraavaksi on edessä asemakaavoitusprosessi. Tunnelin asemakaava tulee Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn kuluvan vuoden loppupuolella ja koko valtuuston päätettäväksi syksyllä 2025. Helsingin Sataman tavoitteena on saada rakentamislupa tunnelille vuonna 2028. Tunnelin pituus on noin kaksi kilometriä. 

Valmis satamatunneli mahdollistaa Tallinnan liikenteen keskittämisen Länsisatamaan arviolta 2030-luvun alkuvuosina.